Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên thành công trong việc tạo sinh vô tính một bào thai người. - 2004-02-12


Các nhà khảo cứu Nam Triều Tiên nói rằng họ đã thành công trong việc tạo sinh vô tính một bào thai người và đã lấy từ bào thai đó ra các tế bào chủ để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Thí nghiệm do các nhà khoa học thuộc Trường Đại Học Quốc Gia Hán Thành thực hiện vừa kể chắc sẽ lại gây ra nhiều cuộc tranh luận về vấn đề tạo sinh vô tính. Một bài báo nói về việc làm của các khoa học gia Nam Triều Tiên vừa kể đã được đăng trên một tạp chí khoa học số ra tuần này. Tế bào chủ là một loại tế bào gốc có thể được sử dụng để tạo ra bất cứ loại tế bào nào trong cơ thể. Những người ủng hộ công cuộc khảo cứu tế bào chủ nói rằng việc này có thể dẫn tới các phương pháp trị liệu rất hiệu quả đối với các bệnh từ bệnh Parkinson tới bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên những người chỉ trích thì nói rằng kỹ thuật vừa kể là vô đạo đức vì đã phá hủy một bào thai người. Nhà khảo cứu Wendy Fùng làm việc cho Xí Nghiệp D-N-A Chips của Hồng Kông là người ủng hộ công cuộc tạo sinh vô tính nói rằng sự thành công vừa kể của các nhà khoa học Nam Triều Tiên là một khai thông trong công cuộc tìm kiếm các phương pháp trị liệu mới.

Bà Wendy Fung nói rằng, loại thí nghiệm này cũng có một mục đích nữa là tìm ra được cách để sử dụng các tế bào chủ vào việc cấy ghép mô.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG