Đường dẫn truy cập

Các đại biểu quốc hội và các tổ chức bảo vệ người tiêu thụ ở Ấn Ðộ kêu gọi áp dụng những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm chặt chẽ hơn. - 2004-02-10


Các đại biểu quốc hội và các tổ chức bảo vệ người tiêu thụ đã kêu gọi phải áp dụng những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm chặt chẽ hơn tại nước họ.

Lời kêu gọi vừa kể được đưa ra sau khi một ủy ban quốc hội ủng hộ những phát hiện mới đây là nước giải khát của các công ty Coca Cola và Pepsi Cola được bán tại Ấn Độ có hàm lượng thuốc trừ sâu ở mức độ cao.

Vụ tranh tụng nước “cola” này đã nổ ra tại Ấn Độ sáu tháng trước đây sau khi Trung Tâm Khoa Học và Môi Trường 073 New Delhi tố cáo các đại công ty vừa kể là bán nước giải khát có hàm lượng thuốc trừ sâu cao hơn là các chai nước được bán tại Hoa Kỳ.

Các công ty vừa kể cựu lực bác bỏ lời tố cáo này. Tuy nhiên trước sự phản đối đông đảo của công chúng, các đại biểu quốc hội cao cấp đã bó buộc phải xem xét lại những phát hiện vừa kể.

Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đã hoan nghênh những phát hiện của quốc hội và nói rằng đây là một lời kêu gọi thức tỉnh cho Ấn Độ để nước này chú trọng nhiều hơn về các vấn đề an toàn thực phẩm và y tế công cộng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG