Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Bush đề nghị gia tăng ngân sách quốc phòng lên 7.1%. - 2004-02-02


Tổng Thống Bush đã gởi qua quốc hội một dự án ngân sách cho năm có bầu cử là 2.4 ngàn tỉ đô la trong đó có việc gia tăng các chi phí quân sự nhưng cắt giảm bớt chi phí trong nhiều chương trình quốc nội.

Tổng Thống Bush nói rằng đề nghị gia tăng ngân sách quốc phòng lên 7.1% là cần thiết bởi vì quốc gia còn đang tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng ngân khoản đó không bao gồm các khoản tài trợ mới cho các chương trình quân sự tại Afghanistan và Iraq.

Dự án ngân sách do Tổng Thống Bush đề nghị cũng yêu cầu gia tăng gần 10% cho công tác an ninh quốc nội. Một số nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ nói rằng, dự án ngân sách của Tổng Thống Bush gây thiệt hại cho các gia đình, cho giới công nhân và ngành giáo dục, trong khi một số nhà tài chánh bảo thủ muốn thấy cắt giảm chi riêu nhiều hơn nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG