Đường dẫn truy cập

Tổng quản trị viên Hoa Kỳ tại Iraq, ông Paul Bremer, đến Washington. - 2004-01-16


Tổng quản trị viên Hoa Kỳ tại Iraq, ông Paul Bremer, đã đến Washington để duyệt lại một kế hoạch cho việc chuyển quyền cai quản Iraq từ thẩm quyền liên minh sang cho một chính phủ Iraq.

Ông Paul Bremer sẽ họp với các giới chức cao cấp trong chính phủ Bush tại Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm nay. Ông Bremer và các thành viên trong Hội Đồng Cai Quản Iraq cũng sẽ hội kiến với Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan vào thứ Hai này để thảo luận về việc Liên Hiệp Quốc có thể tham gia tiến trình tái thiết Iraq.

Một lãnh tụ hệ phái Hồi Giáo Shia là thành phố đa số tại Iraq đã bác bỏ kế hoạch của Hoa Kỳ cho tổ chức các cuộc họp kín cấp vùng để chọn một Ban Lãnh Đạo Iraq rồi ban này sẽ chỉ định một chính phủ lâm thời cho Iraq. Kế hoạch này sẽ chuyển quyền tự quản cho chính phủ lâm thời vào tháng Bảy năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG