Đường dẫn truy cập

12 thành viên trong nội các Iran dọa từ nhiệm. - 2004-01-13


Ít nhất 12 thành viên trong nội các Iran đe dọa từ nhiệm vì một quyết định cấm những người có đầu óc cải cách ra tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội tháng tới.

Các cơ quan thông tấn của Iran và của quốc tế loan tin vài người trong các phó Tổng Thống, cố vấn của Tổng Thống và 6 Bộ trưởng đã dự thảo xong những lá thư từ nhiệm, và những lá thư này sẽ được đệ trình nếu không đảo ngược được quyết định của Hội Đồng Bảo Vệ có đầu óc bảo thủ.

Phó Tổng Thống Mohammad Sattarifar nói rằng chính phủ không có lý gì ngồi lại tại chức nếu không bảo đảm được cho một cuộc bầu cử công bằng. Tuy nhiên, theo ông, chính phủ vẫn hy vọng giải quyết được vấn đề.

Hội Đồng Bảo Vệ, một cơ quan bảo hiến không do dân chúng bầu lên, đã bác bỏ chuyện tranh cử của hơn 3000 ứng viên nhiều triển vọng, trong có hơn 80 dân biểu của quốc hội hiện nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG