Đường dẫn truy cập

Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam bắt đầu hội nghị để kiểm điểm các thành tích và khuyết điểm trong 3 năm qua. - 2004-01-06


Theo các cơ quan truyền thông nhà nước, ban chấp hành trung ương đầy quyền thế của đảng cộng sản Việt Nam đã bắt đầu hội nghị kéo dài một tuần lễ để kiểm điểm các thành tích và khuyết điểm trong 3 năm vừa qua.

Trong bài phát biểu khai mạc, tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói với cơ quan có 148 thành viên này rằng hội nghị sẽ cứu xét các cải cách của đảng kể từ đại hội đảng lần trước họp vào tháng tư năm 2001.

Thông Tấn Xã Việt Nam trích thuật lời ông Mạnh nói rằng trong 3 năm vừa qua, đất nước đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều khuyết điểm, và cần phải giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Ông Mạnh cũng nói rằng ban chấp hành sẽ thào luận về việc làm thế nào để đạt được sự phát triển bền vững và cải thiện tính cạnh tranh.

Vẫn theo Thông Tấn Xã nhà nước Việt Nam, ông Mạnh nói rằng đảng sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống tham ô, lãng phí và quan liêu. Bản tin không cho biết thêm chi tiết.

Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam họp mỗi năm 2 lần để phác thảo các chính sách nhà nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG