Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Bush ký thành luật các cải cách trong Medicare. - 2003-12-08


Hôm nay, Tổng Thống Bush ký thành luật các cải cách sâu rộng trong Medicare, là hệ thống chăm sóc y tế của chính phủ Hoa Kỳ dành cho các công dân cao niên và bị khuyết tật.

Bộ luật dự chi 400 tỷ đôla này sẽ là công cuộc cải tổ hệ thống Medicare tạo ra các ảnh hưởng rộng lớn nhất kể từ khi chương trình này bắt đầu được áp dụng vào năm 1965. Bộ luật mới cho phép những người thọ hưởng có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các chọn lựa về chăm sóc y tế, và bao gồm một quyền lợi đã được trông đợi từ lâu về các dược phẩm cần được bác sĩ kê toa.

Bộ luật này cũng cho phép các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế được cạnh tranh theo cơ chế thị trường tự do, và trả tiền nhiều hơn cho các bác sĩ và bệnh viện tham gia vào chương trình chăm sóc y tế.

Việc phê chuẩn kế hoạch cải tổ này được coi như một thắng lợi lớn cho Tổng Thống Bush, vào lúc ông đang tìm cách lấy phiếu của các cử tri cao niên trong cuộc vận động tái cử năm 2004.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG