Đường dẫn truy cập

Minh Phượng phỏng vấn bác sĩ Quỳnh Kiều về ProjetVietnam - Phần hai. - 2003-12-05


ProjectVietnam là một dự án của Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ với chi nhánh tại California, có mục đích giúp trẻ em có các nhu cầu về y tế và có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu vùng xa ở Việt Nam.

Tuần trước, cũng trong Câu Chuyện Phụ Nữ, chúng tôi đã cho phát thanh phần đầu cuộc phỏng vấn bác sĩ Quỳnh Kiều, phối hợp viên của dự án, nói về chuyến đi công tác mới nhất của ProjectVietnam.

Sau đây là phần thứ hai và cũng là phần chót cuộc phỏng vấn do Minh Phượng thực hiện qua đường dây điện thoại viễn liên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG