Đường dẫn truy cập

Các chính đảng kình chống nhau ở Kampuchia họp tại Phnom Penh. - 2003-12-04


Các chính đảng kình chống nhau ở Kampuchia đang hội họp tại Phnom Penh để thảo luận phương thức phá vỡ tình trạng bế tắc kéo dài 4 tháng nay khiến Kampuchia không có được một chính phủ mới.

Đảng Nhân Dân Kampuchia đương quyền, đảng bảo hoàng FUNCINPEC và đảng đối lập Sam Rainsy thỏa thuận gặp nhau sau khi quốc vương Norodom Sihanouk đưa ra nhiều lời kêu gọi giải quyết bất đồng quan điểm.

Tình trạng bế tắc xảy ra từ cuộc bàu cử ngày 27 tháng 7. Đảng Nhân Dân Kampuchia chiếm được nhiều ghế nhất trong cuộc bàu cử này, nhưng không hội đủ túc số để tự mình thành lập chính phủ.

Trước khi phiên họp khởi sự ngày hôm nay, Thủ Tướng Hun Sen chỉ trích các đảng kia là không tôn trọng ý nguyện của người dân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG