Đường dẫn truy cập

Bầu cử hội đồng địa phương tại 4 bang của Ấn Độ. - 2003-12-01


Cuộc bỏ phiếu bầu hội đồng địa phương tại 4 bang của Ấn Độ đã kết thúc. Cuộc bầu cử đuợc coi như các chỉ dấu cho các cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Phải đợi đến thứ Năm mới có các kết quả. Gần 95 triệu người Ấn Độ hội đủ điều kiện đi bỏ phiếu ngày hôm nay tại Delhi, bang Rajasthan ở tây bộ, và các bang Madhya Pradesh và Chhattisgarh ở trung bộ.

Đảng Quốc Đại là đảng đối lập chính tại Ấn Độ hiện đang nắm quyền tại tất cả 4 bang vừa kể. Nhưng các cuộc thăm dò công luận cho thấy đảng Bharatiya Janata đang cầm đầu liên minh cầm quyền sẽ thắng ở ít nhất là bang Madhya Pradesh.

XS
SM
MD
LG