Đường dẫn truy cập

LESSON #75: Lame duck, Golden parachute, To land on your feet. - 2003-11-25


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã trôi qua. Tổng thống Clinton thắng cử dễ dàng, cùng với nhiều ứng cử viên khác vào các chức vụ công cử trên toàn quốc. Tuy nhiên, điều gì đã xảy ra cho những người thất cử? Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới cũng có liên quan tới tình trạng của những người thất cử này. Đó là Lame duck, Golden parachute, và To Land on your feet. Chúng tôi xin nhắc lại. 3 thành ngữ này là Lame duck, Golden parachute, và To land on your feet.

Khi một giới chức công cử bị thua trong cuộc bầu cử nhưng vẫn còn vài tuần lễ hay vài tháng trước khi rời nhiệm sở, thì người Mỹ gọi ông này là Lame duck. Thành ngữ Lame duck gồm có chữ Lame đánh vần là L-A-M-E nghĩa là què quặt, và Duck đánh vần là D-U-C-K nghĩa là con vịt. Lame duck nghĩa đen là con vịt què, và nghĩa bóng là những người mất hầu hết quyền hành và đang chờ ngày rời khỏi chức vụ. Đó có thể là một ông tổng thống, một nghị sĩ hay một dân biểu…v..v, như qúy vị nghe trong thí dụ sau đây do chị Pauline đọc:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): The senator from my state lost his race to go back there, so he is a lame duck. He still has 8 weeks left in office, but he has nothing to do but pack up his papers and look for another job.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: ông nghị sĩ của tiểu bang tôi đã thất cử nên bây giờ ông ấy hết quyền hành và trở thành người sắp mản nhiệm. Ông còn 8 tuần lễ tại chức nữa nhưng không có gì để làm cả ngoài việc thu xếp giấy tờ và tìm việc khác.

Những chữ mới mà ta cần biết là: Senator đánh vần là S-E-N-A-T-O-R nghĩa là thượng nghị sĩ, và to Pack up đánh vần là P-A-C-K và U-P nghĩa là thu xếp để ra đi. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại câu chuyện về ông nghị sĩ thất cử này: MERICAN VOICE : (PAULINE): The senator from my state lost his race to go back there, so he is a lame duck. He still has 8 weeks left in office, but he has nothing to do but pack up his papers and look for another job.

TEXT: (TRANG): Tương lai của những người thất cử này sẽ ra sao? Quý vị chớ nên quá lo lắng cho họ, bởi vì phần đông những người này tìm được việc khác rất béo bở, mà người Mỹ gọi là Golden parachute. Thành ngữ Golden parachute gồm có chữ Golden đánh vần là G-O-L-D-E-N nghĩa là bằng vàng, và Parachute đánh vần là P-A-R-A-C-H-U-T-E nghĩa là cái dù. Sau khi thất cử, phần đông các vị này sẽ tìm được chiếc dù bằng vàng để đưa họ nhẹ nhàng xuống tới mặt đất. Thành ngữ Golden parachute xuất xứ từ lãnh vực tư cách đây khoảng 20 năm để chỉ một cuộc dàn xếp tiền bạc mà một công ty dành cho các giám đốc để bù đắp cho họ khi công ty bị bán đi hay đổi chủ. Ngày nay, các chính trị gia cũng nhận được những vụ dàn xếp như vậy để cho họ có một đời sống thoải mái dư dả tiền bạc. Đó là vì tuy họ không còn tại chức nữa nhưng họ vẫn còn nhiều ảnh hưởng và thế lực đối với các đồng nghiệp cũ của họ. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline sẽ nói về dân biểu Smith, một người bị thất cử:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Congressman Smith got beaten this time. But he found a golden parachute. He has been hired as vice president of a tobacco company since he has always been very helful totheir interests.

TEXT: (TRANG): Câu chuyên ông Smith như sau: Dân biểu Smith bị thua lần này nhưng đã tìm được một công việc khác khá tốt. Ông đã được một công ty thuốc lá thuê làm phó giám đốc bởi vì trước đây ông đã binh vực cho quyền lợi của họ.

Những chữ mới mà ta cần biết là:Beaten đánh vần là B-E-A-T-E-N nghĩa là bị thua hay thất cử, To Hire đánh vần là H-I-R-E nghĩa là thuê mướn, và Interest đánh vần là I-N-T-E-R-E-S-T nghĩa là quyền lợi. Bây giờ xin mời chị Pauline cho nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Congressman Smith got beaten this time. But he found a golden parachute. He has been hired as vice president of a tobacco company since he has always been very helful totheir interests.

TEXT:(TRANG): Có bao giờ quý vị nhìn một con mèo ở trên cây rơi xuống đất hay không? Mèo là giống vật uyển chuyển, có thể rơi xuống đất trên 4 chân của nó mà không bị gãy xương. Các chính trị gia bị thua cũng vậy. Họ thường hồi phục nhanh chóng sau khi thất bại. Người Mỹ gọi đó là To land on one’s feet. Thành ngữ này có một chữ mới là To land đánh vần là L-A-N-D nghĩa là chạm mặt đất. Mời quý vị nghe chị Pauline trong thí dụ sau đây về dân biểu Jones:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Congressman Jones lost his race for reelection, but he landed on his feet. He has been appointed as ambassador to a nice little country in Europe as thanks for his long service to his party.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Dân biểu Jones bị thua trong cuộc tái bầu nhưng đã hồi phục nhanh chóng. Ông đã được bổ nhiệm làm đại sứ tại một nước nhỏ ở Aâu châu, vì được trả ơn phục vụ lâu dài cho đảng ông.

Có vài chữ mới mà ta cần biết To appoint đánh vần là A-P-P-O-I-N-T nghĩa là bổ nhiệm, Ambassador đánh vần là A-M-B-A-S-S-A-D-O-R nghĩa là đại sứ, và Sevice đánh vần là S-E-R-V-I-C-E nghĩa là phục vụ. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ To land on one’s feet:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Congressman Jones lost his race for reelection, but he landed on his feet. He has been appointed as ambassador to a nice little country in Europe as thanks for his long service to his party.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To land on one’s feet vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới liên quan đến bầu cử. Một là Lame duck nghĩa là người bị thua và chờ ngày rời chức vụ, hai là Golden parachute nghĩa là một việc tốt hay một vụ dàn xếp tiền bạc để bảo đảm tương lai của người bị thất cử, và ba là To land on one’s feet nghĩa là hồi phục sau khi thất cử . Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG