Đường dẫn truy cập

LESSON #74: To win by a nose, Walkover, Landslide. - 2003-11-25


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Vào lúc này, các đài truyền thanh và truyền hình ở nước Mỹ vẫn còn nói nhiều về các cuộc bầu cử trong nước. Vì thế, trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới cũng có liên quan đến bầu cử. Đó là To Win By A Nose, Walkover và Landslide. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ mới này là To win By A Nose, Walkover, và Landslide.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, người ta thấy rõ tổng thống Clinton chiếm ưu thế vượt trội so với đối thủ của ông ấy là ông Bob Dole. Tuy nhiên, trong các cuộc bầu cử vào quốc hội và các chức vụ công cử ở cấp tiểu bang và địa phương, cuộc tranh cử đôi khi diễn ra bất phân thắng bại. Người thắng cử đôi khi chỉ hơn đối thủ có vài phiếu. Ngưởi Mỹ dùng thành ngữ To Win By A Nose để chỉ sự thắng cử sát nút này.

Thành ngữ To Win By A Nose gồm có chữ To Win đánh vần là W-I-N nghĩa là thắng và Nose đánh vần là N-O-S-E nghĩa cái mũi. Thành ngữ này xuất xứ từ trường đua ngựa, nơi 2 con ngựa đua nước rút và cùng về đến đích, chỉ hơn kém nhau có một cái mũi mà thôi. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline nói về bà Green, một phụ nữ bất ngờ thắng sát nút một dân biểu có thế lực. AMERICAN VOICE: (PAULINE): Nobody gave Mrs. Green a chance. She was new to politics and up against a popular politician. But she worked hard to persuade voters andsurprised us all when she won by a nose.

TEXT: (TRANG): Câu chuyện về bà Green là như thế này: Không ai cho rằng bà Green một cơ hội nào cả. Bà ấy mới tham gia chính trị và tranh cử chống một chính trị gia được ưa chuộng. Tuy nhiên bà đã hoạt động hăng say để thuyết phục cử tri và làm tất cả chúng ta ngạc nhiên khi bà thắng sát nút.

Có những chữ mới mà ta cần biết là: Chance đánh vần là C-H-A-N-C-E nghĩa là cơ hội, Politics đánh vần là P-O-L-I-T-I-C-S nghĩa là chính trị, và To Persuade đánh vần là P-E-R-S-U-A-D-E nghĩa là thuyết phục. Bây giờ xin mời chị Pauline đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE : (PAULINE): Nobody gave Mrs. Green a chance. She was new to politics and up against a popular politician. But she worked hard to persuade voters andsurprised us all when she won by a nose.

TEXT: (TRANG): Khi một ứng cử viên không thắng cử một cách sát nút mà thắng cử một cách dể dàng thì người Mỹ dùng thành ngữ Walkover, một thành ngữ vẫn được dùng từ hơn 100 năm nay. Walkover đánh vần là W-A-L-K-O-V-E-R nghĩa là bước ngang qua. Nó xuất xứ từ môn chạy đua, trong đó một vận động viên chạy nhanh đến độ ông ta bỏ khá xa các đối thủ, cho nên khi gần đến đích ông ta có thể chạy chậm lại và chỉ cần bước ngang qua lằn ranh là thắng cuộc. Mời quý vị nghe chị Pauline đọc thí dụ sau đây về một dân biểu tên Smith đang được dân chúng rất ưa chuộng.

AMERICAN VOICE: (PAULINE): The newest poll today shows that representative Smith is likely to win in a walkover and go back to his job in congress for 2 more years.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Cuộc thăm dò dư luận mới nhất hôm nay cho thấy là dân biểu Smith chắc sẽ thắng một cách dễ dàng và quay lại giữ chức vụ của ông tại quốc hội thêm 2 năm nữa.

Những chữ mà ta cần biết la: Representative đánh vần là R-E-P-R-E-S-E-N-T-A-T-I-V-E nghĩa à dân biểu, và Congress đánh vần là C-O-N-G-R-E-S-S nghĩa là quốc hội. Bây giờ xin mời chị Pauline cho quý thính giả nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): The newest poll today shows that representative Smith is likely to win in a walkover and go back to his job in congress for 2 more years.

TEXT:(TRANG): Trong trường hợp một ứng cử viên thắng lớn với một đại đa số phiếu của cử tri, thì người Mỹ dùng thành ngữ Landslide. Thành ngữ Landslide đánh vần là L-A-N-D-S-L-I-D-E nghĩa đen là một vụ đất đá lở xuống triền núi sau một trận động đất hay mưa bão. Trong chính trị, một vụ Landslide xảy ra khi người thắng cử nhận được nhiều phiếu đến độ người thua cảm thấy như mình bị chôn vùi dưới đống đất lở. Xin mời quý vị nghe thí dụ sau đây về những tổng thống Mỹ nào đã đại thắng trong các cuộc bầu cử đã qua:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): What are the biggest election landslides in modern history? President Lyndon Johnson in 1964, Nixon in 1972 and Reagan in 1984. Each beat his rival by more than 15 million votes.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Những vụ đại thắng nào đã xảy ra trong lịch sử cận đại cũa Mỹ? Đó là cuộc bầu cử tổng thống Lyndon Johnson năm 1964, ông Nixon năm 1972 và ông Reagan năm 1984. Mỗi người đã thắng đối thủ của mình với hơn 15 triệu phiếu.

Có vài chữ mới đáng chú ý là: To Beat đánh vần là B-E-A-T nghĩa là đánh bại một người nào, Rival đánh vần là R-I-V-A-L nghĩa là đối thủ, và vote đánh vần là V-O-T-E nghĩa là bỏ phiếu hay lá phiếu. Đến đây, xin mời chị Pauline cho quý thính giả nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): What are the biggest election landslides in modern history? President Lyndon Johnson in 1964, Nixon in 1972 and Reagan in 1984. Each beat his rival by more than 15 million votes.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Landslide vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới liên quan tới bầu cử. Một làTo Win By A Nose nghĩa là thắng sát nút. Hai là To win in a Walkover nghĩa là thắng dễ dàng, và ba là Election Landslide nghĩa là thắng long trời lở đất. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG