Đường dẫn truy cập

LESSON #73: Bandwagon, Coattails, Running scared. - 2003-11-25


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong khi ngày bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ sắp đến gần, các ứng cử viên đang ráo riết vận động tranh cử. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới thường nghe thấy trên đài truyền thanh và truyền hình vào lúc này. Đó là Bandwagon, Coattails, và Running Scared. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ mới này là Bandwagon, Coattails, và Running Scared.

Ngày xưa, trước khi có radio và truyền hình, tại Hoa Kỳ các ứng cử viên tìm cách lôi cuốn sự chú ý của cử tri bằng cách mướn một dàn nhạc rồi chở họ trên một chiếc xe ngựa có buộc cờ quạt xanh trắng đỏ, cùng với những hàng chữ kêu gọi dân chúng bỏ phiếu cho họ. Đoàn xe ngựa này tiếng Anh gọi là Bandwagon, đánh vần là B-A-N-D-W-A-G-O-N, đi diễn hành trên đường phố với tiếng nhạc vang trời, kêu gọi dân chúng đến nghe ứng cử viên nói chuyện.

Ngày nay vì có radio và TV cho nên các chính trị gia Mỹ không dùng xe ngựa nữa, nhưng thành ngữ To jump on the bandwagon vẫn còn rất thông dụng. Thành ngữ này nghĩa đen là nhảy lên chiếc xe ngựa đi vận động, và nghĩa bóng là tỏ ý ủng hộ một ứng cử viên đang được dân chúng ưa chuộng để mong được lợi sau này.

Vào lúc này, các cuộc thăm dò công luận cho thấy tổng thống Clinton được dân chúng ưa chuộng hơn ông Dole trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch ốc. Vì thế chắc chắn là có nhiều ứng cử viên tranh cử vào quốc hội muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Clinton, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây do chị Pauline Gary đọc.

AMERICAN VOICE: (PAULINE ): Today more democratic candidates running for Congress and state offices jumped on the Clinton bandwagon in the hope that some of his popularity will rub off and help them win too

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Hiện nay có thêm nhiều ứng cử viên ra tranh cử vào quốc hội và các chức vụ cấp tiểu bang đã tỏ ý ủng hộ tổng thống Clinton với hy vọng là dân chúng cũng sẽ thích họ và giupù họ thắng cử.

Những chữ mới mà ta cần biết là: To Run For đánh vần là R-U-N và F-O-R nghĩa là tranh cử, và Popularity đánh vần là P-O-P-U-L-A-R-I-T-Y nghĩa là sự mến mộ hay ưa thích. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ To Jump On the Bandwagon:

AMERICAN VOICE : (PAULINE): Today more democratic candidates running for Congress and state offices jumped on the Clinton bandwagon in the hope that some of his popularity will rub off and help them win too.

TEXT: (TRANG): Khi một ứng cử viên giữ một ưu thếrõ rệt trong cuộc vận động tranh cử và nắm chắc phần thắng trong tay thì dĩ nhiên là nhiều người khác muốn nắm vào đuôi áo ông ấy để dành thêm phiếu của cử tri. Người Mỹ gọi đó làTo ride on the coattails, trong đó có chữ Coattails đánh vần là C-O-A-T-T-A-I-L-S nghĩa là cái đuôi áo. Xin mời chị Pauline cho qúy thính giả nghe một thí dụ về thành ngữ này.

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Now that President Clinton appears to be way ahead, candidates for Congress are flocking to ride on his coattails and improve their chance of winning their own races.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: giờ đây tổng thống Clinton dường như dẫn đầu khá xa cho nên các ứng cử viên tranh cử vào quốc hội đang lũ lượt bám vào đuôi áo ông ấy để tăng thêm cơ may đắc cử cho riêng họ.

Vài chữ mới mà ta cần biết là: Way Ahead đánh vần là W-A-Y và A-H-E-A-D nghĩa là vượt trội rất xa, To Flock đánh vần là F-L-O-C-K nghĩa là tu tập thành từng đám, và Race đánh vần là R-A-C-E nghĩa là cuộc chạy đua hay tranh cử . Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ vừa kể: AMERICAN VOICE: (PAULINE): Now that President Clinton appears to be way ahead, candidates for Congress are flocking to ride on his coattails and improve their chance of winning their own races.

TEXT:(TRANG): Trong bất cứ cuộc tranh cử nào, dù cho ứng cử viên có cảm thấy mình giữ ưu thế và nắm chắc phần thắng trong tay đi nữa, họ cũng không dám coi thường đối thủ bởi vì chính trị là điều rất dễ thay đổi. Vì thế các ứng cử viên đều muốn nhân viên tiếp tục làm việc ráo riết, như tranh cử mà sợ bị thua vậy. Người Mỹ dùng thành ngữ To Run Scared để chỉ việc tranh cử như sợ vị thua vậy. To Run Scared có một chữ mới là Scared đánh vần là S-C-A-R-E-E-D nghĩa là sợ hãi. Trong thí dụ sau đây, một thượng nghị sĩ đang dẫn đầu khá xa trong cuộc tái tranh cử vào quốc hội. Tuy nhiên, người trưởng ban tổ chức vẫn ra lịnh cho nhân viên là phải làm việc cật lực như sợ bị thua vậy. Xin mời chị Pauline:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Listen, people. The senator is 25 points ahead in the poll but he wants us to keep running scared like we are way behind. So let’s k eep working as hard as we can until the polls open election day.

TEXT:(TRANG): Viên trưởng ban tổ chức nói như sau: Này xin quý vị hãy nghe đây, nghị sĩ cũa chúng ta hiện dẫn đầu 25 điểm trong các cuộc thăm dò công luận, nhưng ông ấy vẫn muốn chúng ta làm viêc y như chúng ta đang bị tuột lại ở đằng sau vậy. Vì thế chúng ta phải làm hết sức mình cho đến khi các phòng phiếu mở cửa vào ngày bầu cử.

Những chữ mới mà quý vị cần chú ý là: To be Behind đánh vần là B-E-H-I-N-D nghĩa là ở đằng sau, và Polls đánh vần là P-O-L-L-S nghĩa là cuộc thăm dò dư luận hay cuộc bầu cử. Bây giờ mời quý vị nghe chị Pauline nhắc lái thí dụ vừa kể:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Listen, people. The senator is 25 points ahead in the poll but he wants us to keep running scared like we are way behind. So let’s k eep working as hard as we can until the polls open election day.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Run Scared vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới liên quan tới bầu cử. Một là To Jump On The Bandwagon nghĩa là ủng hộ một ứng cử viên được ưa chuộng để hưởng lợi, hai là to Ride On Someone’s Coattails nghĩa là theo đuôi một ứng cử viên nắm chắc phần thắng trong tay để hy vọng đắc cử, và ba là to Run Scared nghĩa là tranh cử ráo riết như sợ bị thua vậy. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG