Đường dẫn truy cập

Paulo Sergio Pinhero: Bà Ang San Su Chi đã không còn bị quản chế tại gia nữa. - 2003-11-08


Một đặc sứ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói rằng nhà lãnh đạo phe dân chủ đối lập Ang San Su Chi của Miến Ðiện đã không còn bị quản chế tại gia nữa nhưng bà đã từ chối sự tự do cho riêng cá nhân bà cho tới khi nào tất cả 35 người cùng bị bắt với bà năm tháng trước đây được trả tự do.

Đặc sứ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Paulo Sergio Pinhero đã nói với các nhà báo tại Yangoon ngày hôm nay rằng các tướng lãnh cầm quyền tại Miến Ðiện đã cho ông biết là bà Ang San Su Chi không còn bị giam giữ nữa.

Ông Pinhero nói rằng tinh thần của bà Ang San Su Chi rất cao khi ông hội kiến với bà tại tư thất của bà vào hôm thứ Năm nhưng bà nói rằng bà sẽ không chấp nhận bất cứ một sự ưu đãi nào cho riêng bà cho tới khi nào 35 đồng chí của bà được phóng thích.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG