Đường dẫn truy cập

LESSON #61: To smell a rat, The rat race, To rat on someone. - 2003-10-23


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Năm nay là năm 1996 và theo âm lịch, đó là năm Bính Tý, tức năm con chuột. Nhân dịp này chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị 3 thành ngữ có liên quan tới con chuột, mà người Mỹ gọi là Rat, đánh vần là R-A-T. 3 thành ngữ này là To Smell a Rat, The Rat Race, và To Rat on Someone. Chúng tôi xin nhắc lại: 3 thành ngữ mới này là To Smell a Rat, The Rat Race, và To Rat on Someone.

Khi nói đến chuột, một trong những loài vật thích gậm nhấm, chúng ta thường hình dung đến một hình ảnh không được nhiều người ưa chuộng. Người Mỹ cũng vạy, cho nên họ có thành ngữ To Smell a Rat. Và đó là thành ngữ thứ nhất trong bài học hôm nay. To Smell a Rat gồm có động từ To Smell, đánh vần là S-M-E-L-L, nghĩa là ngửi thấy, và Rat thì quý vị biết rồi. To Smell a Rat nghĩa đen là ngửi thấy một con chuột, và nghĩa bóng là tỏ ý nghi ngờ có một điều gì sai lầm hay giả dối. Xin nhờ anh Don Benson đọc một thí dụ bằng tiếng Anh về một người muốn mua một chiếc xe hơi với giá rất rẻ.

AMERICAN VOICE:(DON BENSON): This guy offered to sell me this car real cheap. But its was so cheap I smelled a rat. So I got a friend who's a cop to run a check on it. And sure enough, it turned out to be stolen.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Một anh chàng đề nghị bán cho tôi một chiếc xe với giá rất rẻ. Nhưng nó rẻ đến độ tôi nghi là có điều gì dối trá. Cho nên tôi nhờ một người bạn làm cảnh sát điều tra về chiếc xe này. Và đúng như tôi nghỉ, chiếc xe này là xe bị đánh cắp.

Có những chữ mới mà ta cần biết là: Guy, đánh vần là G-U-Y, nghĩa là một anh chàng; To Offer, đánh vần là O-F-F-E-R, nghĩa là đề nghị; Cheap đánh vần là C-H-E-A-P, nghĩa là rẻ; và Stolen, đánh vần là S-T-O-L-E-N, nghĩa là bị đánh cắp. Bây giờ xin mời anh Don Benson đọc lại thí dụ vừa kể, và xin quý vị để ý đến thành ngữ To Smell a Rat:

AMERICAN VOICE:(DON BENSON): This guy offered to sell me this car real cheap. But its was so cheap I smelled a rat. So I got a friend who's a cop to run a check on it. And sure enough, it turned out to be stolen.

TEXT: (TRANG): Trong thế kỷ thứ 20 này, cuộc sống ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn. Dân chúng tại các nước tân tiến lúc nào cũng hấp tấp vội vã để làm càng nhiều càng tốt, và phải tranh đấu không ngừng để theo kịp người bên cạnh. Người Mỹ dùng thành ngữ The Rat Race để chỉ cuộc đua chen quyết liệt này. Thành ngữ The Rat Race chỉ có một chữ mới là Race, đánh vần là R-A-C-E, nghĩa là cuộc chạy đua, và xuất xứ từ cảnh những con chuột chạy không ngừng trong những chiếc lồng quay tròn. Mời quý vị nghe anh Don Benson trình bày một thí dụ sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): I had a good job in New York but it was such a rate race that I never had the time to enjoy the city. So after 2 years I quit and got a job back home where life is a lot more pleasant.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Trước đây tôi có một việc là tốt ở New York nhưng công việc đó vất vả quá đến độ tôi không hề có giờ để vui hưởng cuộc sống trong thành phố. Vì thế sau 2 năm tôi xin thôi và tìm được việc ở quê nhà, nơi mà đời sống thoải mái hơn nhiều.

Nhưng chữ mới mà chúng ta cần biết là: To Enjoy, đánh vần là E-N-J-O-Y, nghĩa là vui hưởng; To Quit, đánh vần là Q-U-I-T, nghĩa là xin thôi làm hay nghỉ việc; và Pleasant, đánh vần là P-L-E-A-S-A-N-T, nghĩa là thoải mái. Bây giờ xin anh Don Benson cho nghe lại thí dụ vừa rồi:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): I had a good job in New York but it was such a rate race that I never had the time to enjoy the city. So after 2 years I quit and got a job back home where life is a lot more pleasant.

TEXT: (TRANG): Chữ Rat thường là một danh từ, nhng đôi khi nó được dùng là một động từ như ta thấy trong thành ngữ To Rat on Someone, và nó có nghĩa là phản bội một người nào và tiết lộ bí mật của người đó. Mời quý vị nghe thú dụ sau đây về một bọn cướp ngân hàng:

AMERICAN VOICE: Did you hear how the cops caught that band of bank robbers? They found one of teh bandits and when they questioned him, he ratted on his friends to save his own skin.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Anh có nghe về vụ cảnh sát bắt được bọn cướp ngân hàng như thế nào không? Họ tóm được một người trong bọn, và khi họ thẩm vấn anh ta thì anh ta đã phản bội và tố cáo đồng bọn để cố thoát khỏi hình phạt.

Sau đây là những chữ mới mà quý vị cần biết: Caught rút từ động từ To Catch, đánh vần là C-A-T-C-H, nghĩa là bắt được hay túm được; Band, đánh vần là B-A-N-D, nghĩa là một bọn hay nhóm người; Bandit, đánh vần là B-A-N-D-I-T, nghĩa là tên cướp có võ trang; và To Save His Skin, đanh vần là S-A-V-E, nghĩa là cứu lấy; và Skin, đánh vần là S-K-I-N, nghĩa là da, nghĩa bóng là tức là tránh khỏi hình phạt. Bây giờ xin mời anh Don Benson cho chúng ta nghe lại thí dụ vừa kể:

AMERICAN VOICE: Did you hear how the cops caught that band of bank robbers? They found one of teh bandits and when they questioned him, he ratted on his friends to save his own skin.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Rat on Someone vừa kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là To Smell a Rat, nghĩa là nghi ngờ có một điều gì sai trái; hai là The Rat Race, nghĩa là cuộc đua chen quyết liệt; và ba là To Rat on Someone, nghĩa là phản bội và tố cáo một người nào. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG