Đường dẫn truy cập

LESSON #54: Top gun, Off the top of my head, Blow your top. - 2003-10-23


Huyền Trang xin kính chaò quý vị thính giả. Trong bài hoc thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có cùng một chữ là chữ Top, đánh vần là T-O-P nghĩa là cái đầu hay vị trí cao nhất. Đó là Top Gun, Off The Top Of My Head, và Blow Your Top. Chúng tôi xin nhắc lại. 3 thành ngữ mới này là Top Gun. Off The Top Of My Head, và Blow Your Top.

Cách đây vài năm, một cuốn phim Mỹ rất ăn khách nhan đề là Top Gun đã kể lại câu chuyện của các phi công trong hải quân Mỹ tranh đua ráo riết với nhau để xem ai là phi công lái máy bay giỏi nhất để được mang danh hiệu Top Gun. Tuy nhiên, thành ngữ Top Gun, gồm có chữ Top quý vị biết rồi, và Gun đánh vần là G-U-N nghĩa là khẩu súng, không phải xuất xứ từ cuốn phim này, mà đã có từ thời các tay chăn bò ở miền Trung Tây nước Mỹ đấu súng với nhau để xem ai là người bắn giỏi nhất. Ngày nay Top Gun dùng để chỉ người giỏi nhất trong bất cứ lãnh vực nào. Mời quý vị nghe câu chuyện sau đây về vụ án xử cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng của Mỹ là O.J. Simpson bị kết tội giết chết bà vợ cũ của ông ta:

AMERICAN VOICE: Mister Simpson hired several of the top guns among defense lawyers all over America. Remember, they managed to persuade the jury that he was not guilty.

TEXT: (TRANG): Câu chuyện này diễn ra như sau: Ông Simpson đã thuê nhiều luật sư hàng đầu trên khắp nước Mỹ để biện hộ cho ông ta. Xin nhớ rằng các luật sư này đã tìm cách thuyết phục được bồi thẩm đoàn là ông ta vô tội.

Có những chữ mới mà chúng ta cần biết là: To Hire đánh vần là H-I-R-E nghĩa là thuê mướn, Defense đánh vần là D-E-F-E-N-S-E nghĩa là biện hộ, Lawyer đánh vần là L-A-W-Y-E-R nghĩa là luật sư, To Persuade đánh vần là P-E-R-S-U-A-D-E nghĩa là thuyết phục, Jury đánh vần là J-U-R-Y nghĩa là bồi thẩm đoàn, và Guilty đánh vần là G-U-I-L-T-Y nghĩa là có tội. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ vừa kể, và để ý đến cách dùng thành ngữ Top Gun:

AMERICAN VOICE : Mister Simpson hired several of the top guns among defense lawyers all over America. Remember, they managed to persuade the jury that he was not guilty.

TEXT: (TRANG): Thành nghữ thứ nhì trong bài học hôm nay là Off The Top Of My Head, lại có một ý nghĩa khác hẳn. Nó có nghĩa là nói hay làm một điều gì mà không cân nhắc hay suy nghĩ trước. Thành ngữ này có một chữ mới là Head đánh vần là H-E-A-D nghĩa là cái đầu, hay trí óc. Trong thí dụ sau đây, ta hãy nghe một nghị sĩ trả lời một nghị sĩ khác khi được yêu cầu bỏ phiếu cho một dự luật mà ông ấy đệ trình:

AMERICAN VOICE: Senator, off the top of my head, I think I can vote for your bill. But before I decide, I want to talk to my staff and some voters back home to see how they feel about it.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng anh này có nghĩa như sau: thưa nghị sĩ, nếu phải nói mà không cần suy nghĩ thì tôi cho rằng tôi có thể bỏ phiếu ủng hộ dự luật của ông. Nhưng trước khi tôi quyết định, tôi muốn nói chuyện với nhân viên của tôi và các cử tri ở bang nhà để xem họ nghĩ như thế nào về dự luật này.

Những chữ mới cần biết là: Senator đánh vần là S-E-N-A-T-O-R nghĩa là nghị sĩ, Bill đánh vần là B-I-L-L nghĩa là một dự luật, Staff đánh vần là S-T-A-F-F nghĩa là cử tri. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh trong đó có thành ngữ Off The Top Of My Head:

AMERICAN VOICE: Senator, off the top of my head, I think I can vote for your bill. But before I decide, I want to talk to my staff and some voters back home to see how they feel about it.

TEXT: (TRANG): Để diễn tả một người tức giận hay nổi nóng đến độ không còn tự chủ được nữa thì người Mỹ thường dùng thành ngữ To Blow Your Top. Thành ngữ này chỉ có một chữ mới là To Blow đánh vần là B-L-O-W nghĩa là thổi bay. Chắc quý vị cho rằng khi cái đầu bị thổi bay đi thì người ta tức giận chứ gì? Sự thật không phải như vậy. Thành ngữ To Blow Your Top xuất xứ từ nghành đí biển, khi một chiếc tàu thổi không khí lên ống khói để tẩy sạch bụi bậm bám vào ống khói, thì nó gây nhiều tiếng động lớn làm cho những ai nghe thấy lần đầu tiên cũng phải giựt mình sợ hãi.

Trong thí dụ sau đây, một người anh nói với cậu em về những điểm xấu mà cậu em nhận được ở trong lớp:

AMERICAN VOICE : Young man, dad is certainly going to blow his top when he sees this. You are failing both in English and algebra, and barely passing most of your oher courses.

TEXT: (TRANG): Người anh này đưa ra lời răn đe như sau: Này em, bố chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình khi bố nhìn thấy cái này. Em thi trượt môn tiếng Anh và môn đại số, còn những môn học khác thì em cũng chỉ vừa đủ điểm để đậu mà thôi.

Chúng ta hãy để ý đếân những chữ mới sau đây: To Fail đánh vần là F-A-I-L nghĩa là thi trượt, và trái nghĩa của To Fail là To Pass đánh vần là P-A-S-S nghĩa là thi đậu, Barely đánh vần là B-A-R-E-L-Y nghĩa là chỉ vừa đủ, và Course đánh vần là C-O-U-R-S-E nghĩa là môn học. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ To Blow Your Top:

AMERICAN VOICE: Young man, dad is certainly going to blow his top when he sees this. You are failing both in English and algebra and barely passing most of your oher courses.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Blow Your Top vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Top Gun nghĩa là một người xuất sắc trong bất cứ một lãnh vực nào, hai là Off The Top Of My Head nghĩa là nói một điều gì mà không suy nghĩ chín chắn, và ba là Blow His Top nghĩa là tức giận hay nổi nóng. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG