Đường dẫn truy cập

LESSON #60: From top to bottom, Rock bottom, The bottom line. - 2003-10-23


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong một bài học trước chúng tôi có giới thiệu cùng quý vị 3 thành ngữ trong đó có chữ Top, nghĩa là cái đầu hay là điểm cao nhất. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có một chữ ngược lại với chữ Top là chữ Bottom, đánh vần là B-O-T-T-O-M, nghĩa là cái đáy hay là điểm thấp nhất. 3 thành ngữ mới là From Top to Bottom, Rock Bottom, và The Bottom Line. Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ này là From Top to Bottom, Rock Bottom, và The Bottom Line.

Thành ngữ From Top to Bottom gồm những chữ quý vị đã biết rồi, và nó có nghĩa là từ đầu đến cuối hay từ trên xuống dưới. Nói một cách khác, From Top to Bottom là làm một điều gì hết sức chu đáo. Xin mời anh Don Benson kể lại một thí dụ trong đó một người cha la mắng cậu con trai về tội bước vào nhà mà không chịu chùi đôi giầy dính bùn:

AMERICAN VOICE: Wait until your mother sees that mud on the floor, young man! She spent all day cleaning the house from top to bottom for our party tonight. Better clean it up and be quick about it!

TEXT: (TRANG): Người cha mắng cậu con trai như sau: Này con, chờ đến khi mẹ con trông thấy vết bùn trên sàn nhà thì biết. Mẹ con đã dành suốt ngày để lau chùi nhà cửa từ trên xuống dưới để sửa soạn cho buổi tiệc tối nay. Con nên chùi cho sạch và làm nhanh lên.

Một số chữ mới mà ta cần biết là: Mud, đánh vần là M-U-D, nghĩa là bùn đất; Floor, đánh vần là F-L-O-O-R, nghĩa là sàn nhà hay nền nhà; To Clean, đánh vần là C-L-E-A-N, nghĩa là lau chùi cho sạch; và Party, đánh vần là P-A-R-T-Y, nghĩa là bữa tiệc liên hoan. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ From Top to Bottom:

AMERICAN VOICE: Wait until your mother sees that mud on the floor, young man! She spent all day cleaning the house from top to bottom for our party tonight. Better clean it up and be quick about it!

TEXT: (TRANG): Khi một điều gì sụt xuống tối mức thấp nhất, không thể xuống thấp hơn nửa, như là đụng tới đá ở dưới mặt đất, thì người Mỹ dùng thành ngữ To Hit Rock Bottom, trong đó có 2 chữ mới là chữ To Hit, đánh vần là H-I-T, nghĩa là đụng phải; và Rock, đánh vần là Rock, đánh vần là R-O-C-K, nghĩa là đá. Thành ngữ này thường được dùng trong lãnh vực thương mại, như ta thấy qua lời anh Don Benson trong thí dụ sau đây về một tiệm bán bàn ghế:

AMERICAN VOICE: Bill, if you need furniture, I can tell you where to get it cheap. That store on Main street is going out of business and they are selling everything they have at rock bottom prices.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Này anh Bill, nếu anh cần bàn ghế thì tôi có thể chỉ cho anh chỗ nào mua được rẻ. Tiệm bàn ghế trên đường Main sắp đóng cửa vì phá sản, và họ đang bán tống bán táng mọi thứ với giá rẻ mạt. Nhữnh chữ mới mà ta cần biết là: Furniture, đánh vần là F-U-R-N-I-T-U-R-E, nghĩa là đồ đạc bàn ghế; Cheap, đánh vần là C-H-E-A-P, nghĩa là rẻ; Store, đánh vần là S-T-O-R-E, nghĩa là tiệm buôn; To Go Out of Business, có nghĩa là phá sản; và Price, đánh vần là P-R-I-C-E, có nghĩa là giá cả.

Bây giờ ta hãy nghe lại thí dụ vừa kể và để ý đến cách dùng thành ngữ Rock Bottom:

AMERICAN VOICE: Bill, if you need furniture, I can tell you where to get it cheap. That store on Main street is going out of business and they are selling everything they have at rock bottom prices.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba trong bài học hôm nay là Bottom Line, rất thường được dùng trong thương giới. Người ta thấy là trong bản kế toán của các công ty, có một cột dùng để ghi lợi tức và một cột dành cho các chi phí. Khi đem hai cột này trừ với nhau người ta sẽ thấy con số quan trọng nhất ở hàng cuối cùng cho thấy là một công ty lời hay lỗ. Và con số ở hàng cuối đó được gọi là Bottom Line.

Thành ngữ Bottom Line giờ đây được dùng để chỉ kết quả chung cuộc, hay là điểm chủ yếu trong một vấn đề. Ta hãy đến thăm trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington và nghe một phóng viên đang săn tin hỏi một bạn đồng nghiệp của anh ta tên Joe: AMERICAN VOICE: Joe, they have been debating the farm bill for 2 weeks now. When they finish all the arguing, what do you think the bottom line will be? Will the Republicans or the Democrats win? TEXT: (TRANG): Anh phóng viên hỏi bạn như sau: Này anh Joe, họ tranh luận về dự luật nông trại đã 2 tuần lễ nay. Khi họ ngưng cãi cọ với nhau thì anh nghĩ kết quả chung cuộc sẽ ra sao? Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ sẽ thắng?

Những chữ mới mà ta cần biết là: To Debate, đánh vần là D-E-B-A-T-E, nghĩa là tranh luận; Bill, đánh vần là B-I-L-L, nghĩa là dự luật; To Argue, đành vần là A-R-G-U-E, nghĩa là cãi co với nhau; Republican, đánh vần là R-E-P-U-B-L-I-C-A-N, nghĩa là người thuộc Đảng Cộng hòa; và Democrat, đánh vần là D-E-M-O-C-R-A-T , nghĩa là người thuộc Đảng Dân chủ.

Bây giờ mời quý vị nghe anh Don Benson đọc lại câu hỏi vừa kể và xin để ý đến cách dùng thành ngữ Bottom Line:

AMERICAN VOICE: Joe, they have been debating the farm bill for 2 weeks now. When they finish all the arguing, what do you think the bottom line will be? Will the Republicans or the Democrats win?

TEXT:(TRANG): Thành ngữ The Bottom Line vừa kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là From Top to Bottom, nghĩa là từ đầu đến đuôi, từ trên xuống dưới; To Hit Rock Bottom, nghĩa là xuống tới độ thấp nhất; và The Bottom Line, nghĩa là kết quả chung cuộc, hay điều chủ yếu trong một vấn đề nào đó. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG