Đường dẫn truy cập

LESSON #49: To be on your high horse, To beat a dead horse, Dark horse. - 2003-10-14


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có liên quan đến một con vật mà quý vị rất quen thuộc. Đó là con ngựa, tiếng Anh là Horse, đánh vần là H-O-R-S-E. 3 thành ngữ này là To Be on Your High Horse, To Beat a Dead Horse, và Dark Horse.

Thành ngữ thứ nhất là To Be on Your High Horse gồm có một chữ mới là High, đánh vần là H-I-G-H, nghĩa là cao, và Horse, là con ngựa, thì quý vị biết rồi. Thành ngữ To Be on Your High Horse nghĩa đen là ngồi trên con ngựa cao. Thành ngữ này được dùng từ thời thế kỷ thứ 14 ở Âu Châu, khi giới thượng lưu quyền quý thường cởi những con ngựa cao nhất mà họ có thể mua được để chứng tỏ là họ quan trọng hơn giới thường dân. Ngày nay, người Mỹ dùng thành ngữ To Be on Your High Horse để chỉ một người tự cho là mình quan trọng cho nên coi thường người chung quanh. Trong thí dụ sau đây ta sẽ thấy thái độ trịch thượng của bà Betty, vừa được bầu vào một chức vụ mà bà ấy cho là quan trọng:

AMERICAN VOICE: Since Betty was elected president of the women’s club, she has been on her high horse, ordering the rest of us around like we were her personal servants.

TEXT: (TRANG): Người ta nhận xét về bà Betty như sau: Kể từ khi bà Betty được bầu là chủ tịch câu lạc bộ phụ nữ, bà ấy đã có thái độ trịch thượng, sai bảo mọi người chúng tôi làm việc này việc nọ, y như chúng tôi là đầy tớ riêng của bà ấy vậy. Một số chữ mới cần biết là: To Elect, đánh vần là E-L-E-C-T, nghĩa là bầu lên; Women, đánh vần là W-O-M-E-N, nghĩa là phụ nữ; Club, đánh vần là C-L-U-B, nghĩa là câu lạc bộ; To Order Around, đánh vần là O-R-D-E-R và A-R-O-U-N-D, nghĩa là sai bảo làm cái này cái nọ; và Servant, đánh vần là S-E-R-V-A-N-T, nghĩa là đầy tớ. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ To Be on Your High Horse.

AMERICAN VOICE : Since Betty was elected president of the women’s club, she has been on her high horse, ordering the rest of us around like we were her personal servants.

TEXT: (TRANG): Khi một con ngựa chết rồi thì dù quý vị có đánh đập nó, nó cũng không thể đứng dậy đi được nữa. Đó là ý chính trong thành ngữ To Beat a Dead Horse mà người Mỹ thường dùng. Thành ngữ này có 2 chữ mới là To Beat đánh vần là B-E-A-T nghĩ là đánh đập, và Dead đánh vần là D-E-A-D nghĩa là chếât. Thành ngữ To Beat a Dead Horse nghĩa bóng là phí công sức vào một việc vô ích. Trong thí dụ sau đây ta hãy nghe một cố vấn khuyên nhủ một chính trị gia:

AMERICAN VOICE: You are only beating a dead horse when you talk about your opponent stealing the last election. That’s over and done with. It’s much better to talk about his record after he got elected.

TEXT: (TRANG): Ông cố vấn này nói với chính trị gia như sau: Ông chỉ phí công làm một việc hết sức vô ích khi ông nói về việc đối thủ của ông đã gian lận như thế nào trong cuộc bầu cử vừa rồi. Chuyện đó đã qua rồi. Tốt hơn hết là bây giờ ông nên nói về những hoạt động của ông ta sau khi ông ta được bầu lên.

Một số chữ mới cần biết là: Opponent, đánh vần là O-P-P-O-N-E-N-T, nghĩa là đối thủ; To Steal, đánh vần là S-T-E-A-L nghĩa là đánh cắp; và Record, đánh vần là R-E-C-O-R-D, nghĩa là quá trình hành động. Bây giờ ta hãy nghe lại lời khuyên này và để ý đến cách dùng thành ngữ To Beat a Dead Horse:

AMERICAN VOICE: You are only beating a dead horse when you talk about your opponent stealing the last election. That’s over and done with. It’s much better to talk about his record after he got elected.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay là Dark Horse, có một chữ mới là Dark, đánh vần là D-A-R-K, nghĩa là đen đủi hay tối tăm. Thành ngữ Dark Horse xuất xứ từ giới đua ngựa cách đây hơn 150 năm để chỉ một con ngựa đua mà không ai biết đến thành tích gì của nó cả. Ngày nay, thành ngữ Dark Horse được dùng để chỉ một ứng cử viên mà đa số cử tri chưa nghe nói tới bao giờ. Phần đông những ứng cử viên như vậy thường thua xa trong các cuộc tranh cử, nhưng đôi khi họ cũng làm cho các chuyên gia chính trị phải ngạc nhiên khi họ thắng cử. Trong thí dụ sau đây ta sẽ thấy một sự kiện bất ngờ trong lịch sử bầu cử tổng thống Hoa kỳ vào năm 1844:

AMERICAN VOICE: Nobody expected the Democrats would choose James Polk to run in 1844, but he was nominated on the eighth ballot. Later, this dark horse was elected in a close race over a much better known candidate Henry Clay.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Không ai trù liệu là Đảng Dân chủ lại chọn ông James Polk ra tranh cử vào năm 1844, nhưng ông ấy đã được đề cử sau khi đảng bỏ phiếu 8 lần. Sau đó, ứng cử viên ít người biết đến này đã được bầu làm tổng thống trong một cuộc tranh cử sát nút, và thắng ông Henry Clay, một ứng cử viên nổi tiếng hơn.

Xin quý vị để ý đến những chữ mới sau đây: Democrat, đánh vần là D-E-M-O-C-R-A-T, là người Đảng Dân chủ; To Run, đánh vần là R-U-N, nghĩa là tranh cử; To Nominate, đánh vần là N-O-M-I-NA-T-E, nghĩa là đề cử; Ballot, đánh vần là B-A-L-L-O-T, nghĩa là lá phiếu; Close, đánh vần là C-L-O-S-E, nghĩa là sát nút; Race, đánh vần là R-A-C-E, nghĩa là cuộc chạy đua hay tranh cử; và Candidate, đánh vần là C-A-N-D-I-D-A-T-E, nghĩa là ứng cử viên. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu chuyện của ông James Polk và để ý đến cách dùng thành ngữ Dark Horse:

AMERICAN VOICE: Nobody expected the Democrats would choose James Polk to run in 1844, but he was nominated on the eighth ballot. Later, this dark horse was elected in a close race over a much better known candidate Henry Clay.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Dark Horse đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là To Be on Your High Horse, nghĩa là tỏ một thái độ trịch thượng; hai là To Beat a Dead Horse, là phí công sức vào một chuyện vô ích; và ba là Dark Horse, nghĩa là một người không được ai biết đến thành tích của mình. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG