Đường dẫn truy cập

LESSON #46: Change your tune, Out of tune, Dance to another tune. - 2003-10-14


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm trước, chúng tôi có đề cập đến 3 thành ngữ trong đó có chữ Tune nghĩa là một điệu nhạc. Hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ khác trong đó có chữ Tune. Đó là Change Your Tune, Out of Tune, và Dance to Another Tune.

Change Your Tune là một thành ngữ khá cổ, và được người ta biết đến trong một bài thơ viết về anh chàng Robin Hood, một hiệp sĩ người Anh sống cách đây khoảng 400 năm, chuyên lấy của người giàu để cho người nghèo. Thành ngữ này chỉ có một chữ mới là Change, đánh vần là C-HA-N-G-E, nghĩa là thay đổi. Change Your Tune nghĩa đen là thay đổi điệu nhạc, và nghĩa bóng là thay đổi ý kiến, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây, khi một nhân viên tên Tom làm việc tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thay đổi ý định anh ta có trước đây là định nghỉ việc.

AMERICAN VOICE: Tom almost resigned from VOA but changed his tune in a hurry when he learned he will get a promotion soon. But I still wonder how much longer he can put up with his domineering boss.

TEXT: (TRANG): Bạn anh Tom đưa ra nhận xét như sau: Anh Tom định nghỉ việc ở đài VOA nhưng đã vội vã thay đổi ý kiến khi anh ta nghe nói anh ta sắp được thăng chức. Nhưng tôi vẫn không biết anh ta có thể chịu đựng ông xếp độc đoán của anh ta thêm bao lâu nữa.

Những chữ mới mà ta cần biết là: Almost, đánh vần là A-L-M-O-S-T, nghĩa là gần như; To Resign, đánh vần là R-E-S-I-G-N, nghĩa là từ chức; Hurry, đánh vần là H-U-R-R-Y, nghĩa là vội vãva; Promotion đánh vần là P-R-O-M-O-T-I-O-N, nghĩa là lên chức; Wonder, đánh vần là W-O-N-D-E-R nghĩa là phân vân, không biết chắc; và To Put, đánh vần là P-U-T và U-P, nghĩa là chịu đựng, thường được dùng với chữ With. Bây giờ ta hãy nghe lại câu chuyện anh Tom xem anh ấy thay đổi ý kiến như thế nào:

AMERICAN VOICE: Tom almost resigned from VOA but changed his tune in a hurry when he learned he will get a promotion soon. But I still wonder how much longer he can put up with his domineering boss.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ nhì trong bài học hôm nay là Out of Tune, nghĩa đen là lạc âm điệu và nghĩa bóng là lỗi thời hay không hòa hợp với người khác. Thành ngữ này thường được dùng với chữ With như quý vị nghe trong thí dụ sau đây về một ông cụ tuổi đã cao nhưng đầu óc vẫn còn trẻ trung:

AMERICAN VOICE: He is 76 years old, but it’s amazing to see that he never seems to be out of tune with the changing times. He spends a lot of time with young people and always talks about what’s important to them.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Ông cụ năm nay đã 76 tuổi. Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi thấy cụ dường như không bao giờ không hòa hợp với thời đại đang thay đổi. Cụ dành nhiều thì giờ cho giới trẻ và luôn luôn nói về những gì quan trọng đối với họ.

Có những chữ mới mà ta cần biết là: Amazing đánh vần là A-M-A-Z-I-N-G nghĩa là đáng ngạc nhiên, hay phi thường; Times, đánh vần là T-I-M-E-S nghĩa là thời đại; và Important đánh vần là I-M-P-O-R-T-A-N-T nghĩa là quan trọng.

Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Out of Tune:

AMERICAN VOICE: He is 76 years old, but it’s amazing to see that he never seems to be out of tune with the changing times. He spends a lot of time with young people and always talks about what’s important to them.

TEXT: (TRANG): Khi bạn nhảy múa bạn thường nhảy múa theo một điệu nhạc nào đó. Nhưng nếu điệu nhạc này thay đổi thì bạn phải làm sao? Nếu bạn cũng thay đổi điệu múa cho phù hợp với điệu nhạc mới thì người Mỹ có thành ngữ Dance to Another Tune. Và đó là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Dance to Another Tune có một chữ mới là Dance, đánh vần là D-A-N-C-E, nghĩa là nhảy múa. Thành ngữ này nghĩa bóng là thay đổi nếp sống cho hợp với hoàn cảnh mới. Ta hãy nghe câu chuyện sau đây về anh chàng tên Joe hồi trước rất thích ăn chơi nhưng bây giờ hoàn toàn đổi khác

AMERICAN VOICE: Before he got married, Joe used to be really wild. He spent all his salary going out and having a good time. But he is dancing to a different tune now with his beautiful wife Sally and 2 kids.

TEXT:(TRANG): Câu chuyện của anh Joe là như thế này: Trước khi lập gia đình anh Joe đã rất hoang đàng, phóng túng. Anh ta tiêu hết tiền lương vào những vụ ăn chơi. Nhưng bây giờ anh ta thay đổi lối sống vì có một bà vợ đẹp tên Sally và 2 con nhỏ.

Những chữ mới cần biết là: Get Married, đánh vần là G-E-T và M-A-R-R-I-E-D, nghĩa là lập gia đình; Used To, đánh vần là U-S-E-D và T-O, đi trước một đôäng từ để chỉ là thường làm một việc gì trước đây nhưng bây giờ không làm nữa; Wild đánh vần là W-I-L-D, nghĩa là hoang đàng, phóng túng; Salary, đánh vần là S-A-L-A-R-Y, nghĩa là tiền lương, Beautiful đánh vần là B-E-A-U-T-I-F-U-L, nghĩa là xinh đẹp; và Kid, đánh vần là K-I-D, nghĩa là con cái. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu chuyện anh Joe để xem anh ấy thay đổi nếp sống như thế nào:

AMERICAN VOICE: Before he got married, Joe used to be really wild. He spent all his salary going out and having a good time. But he is dancing to a different tune now with his beautiful wife Sally and 2 kids.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Dance to Another Tune đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là change Your Tune nghĩa là thay đổi thái độ; hai là Out of Tune nghĩa là lỗi thời, không hòa hợp với người khác; và ba là Dance to Another Tune là thay đổi nếp sống cho hợp với hoàn cảnh mới. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG