Đường dẫn truy cập

Arnold Schwarzenegger được chọn làm thống đốc tiểu bang California. - 2003-10-08


Cử tri tại tiểu bang California đã quyết định bãi chức thống đốc Gray Davis bị mất lòng dân và thay thế ông bằng ông Arnold Schwarzenegger, một tài tử điện ảnh quay ra làm chính trị. Trong diễn văn chiến thắng, ông Schwarzenegger cảm tạ những người ủng hộ đã tín nhiệm ông và hứa sẽ cố gắng đem lại sự đoàn kết cho tiểu bang.

Ông Schwarzenegger nói rằng ông muốn đến với tất cả mọi người, già trẻ, giầu nghèo, mọi thành phần tôn giáo, mầu da và quốc tịch. Ông muốn là một thống đốc của nhân dân và đại diện cho tất cả mọi người.

Ông Schwarzenegger phải ứng phó với tình trạng thâm hụt ngân sách nặng nề và các khó khăn kinh tế khác đã dẫn tới làn sóng phẫn nộ phản đối thống đốc Davis. Khi thừa nhận thất bại, ông Davis kêu gọi người dân California quên đi tình trạng hỗn loạn và chia rẽ trong cuộc bãi nhiệm để làm những gì cần thiết cho tiểu bang. 54% cử tri đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông Davis. Hơn 3 triệu 400 ngàn người, tức là 48% cử tri đã chọn ông Schwarzenegger làm thống đốc.

XS
SM
MD
LG