Đường dẫn truy cập

Miến Điện nói hãy còn quá sớm để đưa ra một giới hạn về thời gian cho việc thi hành bản lộ đồ dân chủ của chính phủ. - 2003-09-09


Chính phủ quân nhân Miến Điện nói rằng lúc này hãy còn quá sớm để đưa ra một giới hạn về thời gian cho việc thi hành bản lộ đồ dân chủ của chính phủ. Bộ Trưởng Lao Động Tin Win nói với báo chí tại Rangoon ngày hôm nay rằng chính phủ mới chỉ ở trong giai đoạn sơ khởi của bản lộ đồ và còn nhiều việc phải làm. Một lần nữa ông cho hay là chính phủ đã đề cử các viên chức lo việc mở lại Hội Nghị Quốc Dân để dự thảo bản hiến pháp. Hội nghị này bị đình hoãn năm 1996 tiếp theo sau cuộc tẩy chay của Liên Minh Toàn Quốc Đấu Tranh cho Dân Chủ đối lập.

Bộ Trưởng Tin Win còn nói rằng hãy còn quá sớm để quyết định chuyện có cho Liên Minh Toàn Quốc Đấu Tranh Cho Dân Chủ tham gia việc dự thảo hiến pháp hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG