Đường dẫn truy cập

Danh sách các bài nhạc. - 2003-09-02


First Set/Phần I

Brazilian influence on Jazz Ảnh hưởng của âm nhạc Brazil tới nhạc Jazz

Girl from Ipanema (Bossa Bova) - Antonio Carlos Jobim Cô gái đến từ Ipanema (điệu Bossa Bova) - Antonio Carlos Jobim

No more blues (Samba) - Antonio Carlos Jobim Hết rồi điệu blues (điệu Samba) - Antonio Carlos Jobim

Triste (Bossa Nova) - Antonio Carlos Jobim Buồn (điệu Bossa Nova) - Antonio Carlos Jobim

About time (Bossa, Partido Alto) - Virginia Mayhew Đã đến lúc rồi (điệu Bossa, Partido Alto) - Virginia Mayhew

Yes or No, Stay or Go (Samba) - Virginia Mayhew Đồng ý hay chối từ, ở lại hay ra đi (điệu Samba) - Virginia Mayhew

Second Set/Phần II

Afro-Cuban (Salsa) influence on Jazz Ảnh hưởng của dòng nhạc Cuba-Châu phi (dòng nhạc Salsa) tới nhạc Jazz

A night in Tunisia - Dizzy Gillespie - Afro-Cuban/Swing Một đêm ở Tunisia - Dizzy Gillespie - Cuba-Châu phi/Nhạc Swing

Guacha Guaro (mambo) - Gillespie/Pozo Guacha Guaro (điệu mambo) - Gillespie/Pozo

Good morning Heartache (bolero) - arr. by V. Mayhew Buồn ơi chào nhé (điệu bolero) - V. Mayhew soạn

Morning (Cha Cha Cha) - Clare Frischer Sớm hôm (điệu Cha Cha Cha) - Clare Fischer

Mateca (Afro-Cuban) - Gillespie/Pozo Mateca (dòng nhạc Cuba-Châu phi) - Gillespie

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG