Đường dẫn truy cập

Nhà lãnh đạo quân nhân Miến Ðiện Than Shwe từ bỏ chức vụ Thủ Tướng. - 2003-08-25


Chính phủ quân nhân Miến Điện đã thực hiện một cuộc cải tổ quan trọng, với nhà lãnh đạo quân nhân, ông Than Shwe, từ bỏ chức vụ Thủ Tướng. Báo chí của nhà nước Miến Điện nói rằng ông Than Shwe sẽ vẫn giữ chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Quân Nhân Cầm Quyền và Tổng Tư Lệnh quân đội Miến Điện. Ông cũng vẫn là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.

Vị tướng đứng hàng thứ ba trong đẳng cấp lãnh đạo là ông Khyn Nyunt sẽ là Tân Thủ Tướng. Báo chí nhà nước nói rằng việc cải tổ chính phủ này nhằm mục đích “hữu hiệu hóa guồng máy hành chánh” nhưng không cho biết thêm chi tiết. Năm vị Bộ Trưởng cao cấp phải rời khỏi chức vụ, trong đó có ông David Abel và ông Min Thein là hai giới chức trong chính phủ của tướng Than Shwe.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG