Đường dẫn truy cập

Phe đối lập chính tại Ấn Độ mở cuộc tranh luận tại Quốc Hội về việc biểu quyết bất tín nhiệm đối với chính của Thủ Tướng Atal Behari Vajpayee. - 2003-08-19


Phe đối lập chính tại Ấn Độ đã mở cuộc tranh luận tại Quốc Hội về việc biểu quyết bất tín nhiệm lần đầu tiên đối với chính phủ liên hiệp của Thủ Tướng Atal Behari Vajpayee. Thủ lãnh phe đối lập bà Sonia Gandhi đã trình đề nghị hôm nay trong một hành động được nhiều người coi là có tính cách tượng trưng trước các cuộc tổng tuyển cử tiểu bang và toàn quốc.

Chính phủ của Thủ Tướng Vajpayee giữ thế đa số vững chắc tại Hạ Viện. Nhưng đảng Quốc Đại của bà Gandhi cho rằng chính phủ tham nhũng. Các nhà lập pháp dự trù sẽ thảo luận về đề nghị của bà Gandhi trong suốt ngày mai trước khi biểu quyết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG