Đường dẫn truy cập

Các đảng phái chính trị và những đoàn thể xã hội của Liberia họp ở Ghana. - 2003-08-19


Các đảng phái chính trị và những đoàn thể xã hội của Liberia đang họp ở Ghana sắp sửa bắt đầu chọn lựa những nhà lãnh đạo cho một tân chính phủ chuyển tiếp dựa theo một thỏa hiệp hòa bình toàn diện. Chính phủ Liberia và các phe nổi dậy đã ký kết hòa ước vừa kể ngày hôm qua để tuyên bố chấm dứt ngay lập tức cuộc nội chiến đã kéo dài 4 năm.

Dựa theo hòa ước này, các phe lâm chiến trước đây sẽ chọn lựa một vị Chủ tịch và một vị phó Chủ tịch từ danh sách của những ứng viên do các đoàn thể chính trị và xã hội đề nghị. Các phe lâm chiến sẽ không được quyền nắm giữ hai chức vụ hàng đầu này.

Tân chính phủ sẽ được Tổng thống lâm thời Moses Blah chuyển giao quyền hành vào tháng 10 tới đây và sẽ nắm quyền cai trị cho đến tháng giêng năm 2006, là lúc tổ chức tổng tuyển cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG