Đường dẫn truy cập

Chính phủ Liberia và các phe nổi dậy không đạt được tiến bộ trong cuộc đàm phán nhằm thành lập một chính phủ lâm thời. - 2003-08-17


Chính phủ Liberia và các phe nổi dậy đã không đạt được tiến bộ trong cuộc đàm phán nhằm thành lập một chính phủ lâm thời nhưng đã đồng ý để cho các nhân viên cứu trợ được tự do đi tới mọi nơi trong nước. Các giới chức Tây Phi điều giải cuộc đàm phán ở Ghana ngày hôm nay đã đe dọa ngưng chỉ các cuộc thảo luận trừ phi các phe liên hệ đồng ý với nhau về những chi tiết của một chính phủ lâm thời.

Chính phủ Liberia và phe nổi dậy đồng ý cho nhân viên cứu trợ được hoàn toàn tự do hoạt động trên cả nước. Thỏa thuận vừa kể đã đạt được giữa lúc tiếp tục có những lời cảnh báo về tình trạng nguy khốn ở Liberia, trong đó có nhiều trăm ngàn người lánh cư đang thiếu thức ăn, nước uống và thuốc men.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG