Đường dẫn truy cập

Binh sĩ các nước Tây Phi nắm quyền kiểm soát hải cảng quan trọng của Monrovia. - 2003-08-14


Binh sĩ các nước Tây Phi trong Lực lượng duy trì hòa bình đã nắm quyền kiểm soát hải cảng quan trọng của Monrovia sau khi có thêm binh sĩ Hoa Kỳ tới. Sau một cuộc lễ ngắn ngủi, quân nổi dậy Liberia đã từ bỏ quyền kiểm soát hải cảng này và đã rút đi khỏi vùng đất mà họ đã chiếm hơn hai tháng nay. Lực lượng duy trì hòa bình sẽ mở cửa khu vực này để giúp cho việc phân phối phẩm vật cứu trợ nhân đạo được dễ dàng.

Hồi sáng hôm nay, có khoảng gần 200 binh sĩ Hoa Kỳ, mà hầu hết thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, đã tới phi trường Monrovia để yểm trợ cho binh sĩ các nước Tây Phi trong Lực lượng duy trì hòa bình . Các binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến Mỹ này sẽ yểm trợ cho công tác duy trì an ninh hải cảng để các tầu chở phẩm vật cứ trợ có thể cặp bến.

Các giới chức Bộ Quốc Phòng Mỹ nói rằng đa số các binh sĩ này sẽ hoạt động như một lực lượng phản ứng nhanh có căn cứ trên bộ để yểm trợ cho binh sĩ các nước Tây Phi trong Lực lượng duy trì hòa bình. Trung Tướng Norton Schwartz thuộc Ủy Ban Tham Mưu Liên Quân Ngũ Giác Đài nói rằng đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Mỹ này sẽ chỉ được sử dụng tới nếu binh sĩ các nước Tây Phi gặp những khó khăn bất ngờ.

Trung tướng Schwartz nói rằng, đây không phải là một lực lượng có nhiệm vụ duy trì an ninh mà chỉ có nhiệm vụ phản ứng nhanh, nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, để đem lại ổn định hầu binh sĩ các nước Tây Phi trong Lực lượng duy trì hòa bình có thể thi hành sứ mệnh của họ.

Hôm qua, hằng ngàn người Liberia đói khổ đã cướp phá các kho hàng chứa phẩm vật cứu trợ tại khu vực cảng. Trong khi đó, Tân Tổng Thống Liberia, ông Moses Blah sẽ lên đường đi Ghana vào ngày hôm nay để hội họp với đại diện của các tổ chức nổi dậy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG