Đường dẫn truy cập

NATO cứu xét việc mở rộng sứ mạng của lực lượng gìn giữ hòa bình 5000 quân ra ngoài phạm vi Kabul. - 2003-08-06


Vị chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Kabul cho biết an ninh chắc hẳn sẽ được cải thiện trên toàn cõi Afghanistan nếu các cuộc tổng tuyển cử dự trù vào năm 2004 được tổ chức một cách công bằng và đạt thành quả tốt. Vị chỉ huy người Đức của lực lượng đa quốc, trung tướng Norbert van Heyst nói với các phóng viên tại Kabul rằng ông muốn cảnh báo cộng đồng quốc tế về sự kiện là phải bảo đảm an ninh nếu muốn tổ chức các cuộc bầu cử công bằng.

Ông nói rằng NATO đã cứu xét việc mở rộng sứ mạng của lực lượng gìn giữ hòa bình 5000 quân ra ngoài phạm vi Kabul vào các tỉnh quan trọng. Nhưng chưa có đủ số quốc gia sẵn sàng cung cấp thêm 10000 binh sĩ nước ngoài cần thiết để thực hiện việc đó. Hôm thứ Hai, NATO đã tiếp quản việc chỉ huy Lực lượng Hỗ Trợ An Ninh Quốc tế trước đây do Đức và Hà Lan phụ trách.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG