Đường dẫn truy cập

Tây Tạng cho hay chương trình phát triển của Trung Quốc đang gây phương hại tới môi trường trong khu vực. - 2003-07-15


Chính phủ tự gọi là chính phủ lưu vong của người Tây Tạng cho hay chương trình phát triển lớn lao của Trung Quốc đang gây phương hại tới môi trường trong khu vực. Trong một bản phúc trình mới, chính phủ Tây Tạng lưu vong đặt cơ sở tại Ấn Độ kêu gọi Bắc Kinh nghĩ tới các thế hệ tương lai của Tây Tạng và thực hiện điều mà Tây Tạng gọi là một chính sách nhẹ tay hơn nữa đối với môi sinh trong khu vực.

Theo bản phúc trình, những dự án khổng lồ như các đập thủy điện, căn cứ quân sự và đường sắt đã làm môi trường bị băng hoại. Bản phúc trình cũng nói rằng việc xây cất các thành phố mới ở Tây Tạng cho di dân người Hoa cũng đóng góp thêm vào vấn đề này. Chính phủ Tây Tạng lưu vong nói là những nỗ lực của Trung Quốc nhằm cải thiện môi sinh hiếm khi hữu hiệu và hiếm khi mang lại lợi íchà cho người Tây Tạng nghèo khổ sống nhờ đất đai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG