Đường dẫn truy cập

28 phiến quân thiệt mạng và 2 binh sĩ chính phủ bị thương tại Burundi trong một cuộc tấn công của phiến quân vào thủ đô Bujumbura. - 2003-07-13


Có tới 28 phiến quân thiệt mạng và 2 binh sĩ chính phủ bị thương tại Burundi trong một cuộc tấn công của phiến quân vào thủ đô Bujumbura. Các lực lượng chính phủ cho hay họ đã đẩy lui được một cuộc tấn công vào buôåi sáng của phiến quân sắc tộc Hutu thuộc lực lượng giải phóng dân tộc. Các giới chức quân sự nói rằng chiến cuộc xảy ra tại đông bộ Bujumbura, và một vài cuộc giao tranh đã diễn ra gần tư thất của phó Tổng Thống.

Các lực lượng giải phóng dân tộc không công nhận chính phủ chia quyền của Burundi và nói rằng họ muốn dùng áp lực đòi mở các cuộc thương lượng với quân đội do người sắc tộc Tutsi chi phối. Cuộc nội chiến tại Burundi đã bắt đầu cách đây 10 năm.

Phát ngôn viên của tổ chức UNICEF ông Damien Personnaz cho biết cho đến nay, Bujumbura tương đối đã không lâm vào cảnh giao tranh giữa các nhóm sắc tộc đã tiếp diễn từ năm 1993. Ông nói rằng nhiều khu vực của thủ đô nay đang bị các lực lượng nổi loạn thuộc sắc tộc Hutu nhắm làm mục tiêu.

Phát ngôn viên UNICEF cho rằng tiến trình hòa bình vì thế đang gặp rối ren. Một số người nói rằng tiến trình đó đã chết. Người ta cho rằng tiến trình hòa bình là an toàn hay đang diễn tiến với điều kiện là thành phố thủ đô không xảy ra nhiều cuộc giao tranh. Vì vậy, nếu có một tiến trình hòa bình mà chỉ có hiệu lực ở thủ đô, thì thực là vô nghĩa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG