Đường dẫn truy cập

Philipin - Hoa ky - 2002-01-23


To宧 Thoᮧ Gloria Arroyo cu?ilippines 񡵠gia?? ha䵠thua㮠cu? quan an ninh to᩠cao trong n? cho quyeᴠ񲮨 cho m?a?o䣠thao d? qua⮠s?o㮠h?My?Philippines nha譠que? qua⮠Ho੠Gia?婠da习Abu Sayyaf ?am bo䠐hilippines. Ca?ua? bieᴠTo宧 Thoᮧ Arroyo 񡵠no?ong mo䴠cuo䣠hoﰠHo䩠ѯ஧ An Ninh QuoᣠGia ra讧 ca?l?g My?栬o huaᮠluye䮠ch?ho⮧ tham chieᮮ Cuo䣠hoﰠ񶴯c trie䵠ta䰠gi?lu?? cho bieᴠPho?ng Thoᮧ Teofisto Guingona sa鰠s?t?h?v젣ho ra讧 boᠴr?inh s󠍹?褐Philippines nh?eᠬa?t h?pha?Nh?theo l?mo䴠coᠶaᮠan ninh quoᣠgia th젯⮧ se?o⮧ t?h? Abu Sayyaf la??? ch? phu? cho la? lie⮠he䠶?maﮧ l? khu?o᠁l Qaida cu?ama Bin Laden . Nho?๠񡮧 giam caୠmo䴠񯢩 v?ho஧ My?? ta??Philippines

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG