Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ phá vỡ hàng chục âm mưu khủng bố trong năm 2009


Ấn Ðộ phá vỡ hàng chục âm mưu khủng bố trong năm 2009
Ấn Ðộ phá vỡ hàng chục âm mưu khủng bố trong năm 2009
<!-- IMAGE -->

Bộ trưởng nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram tiết lộ rằng ít nhất là một chục vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra trong năm nay đã bị phá vỡ. Nhưng ông tuyên bố trong khuôn khổ tái cấu trúc toàn diện bộ máy an ninh, bộ của ông cần phải tách rời ra. Từ New Delhi, Thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường trình chi tiết sau đây.

Lên tiếng tại thủ đô Ấn Độ, Bộ trưởng Nội vụ Chidambaram cho biết 12 hay 13 vụ tấn công khủng bố có khả năng xảy ra đã bị phá vỡ trong nến một vụ vây hãm giống như đã xảy ra tại Mumbai hồi tháng ăm 2009 và rằng bất cứ vụ nào trong số đó cũng có thể dẫn đ11 năm ngoái làm thiệt mạng 160 người, mà người ta qui trách nhiệm cho Pakistan.

Ông Chidambaram nói: “Đáng lẽ đã xảy ra một vụ như vậy. Nhưng chúng tôi đã vô hiệu hóa và phá vỡ được. Nhưng như tôi đã nói, lần nào chúng ta cũng phải gặp may. Và vì vậy chúng ta cứ coi như chúng ta vừa may mắn vừa nhờ có tin tình báo tốt hơn cũng như nhờ có được sự chia sẻ và phối hợp tốt hơn các tin tình báo.”

Nhưng bộ trưởng Chidambaram nói rằng còn lâu Ấn Độ mới cải thiện được sự phối hợp đó và ông ghi nhận là nhiều cơ quan vẫn chưa chia sẻ được thông tin quan trọng trong các cơ sở dữ liệu của mình. Ông Chidambaram cũng nhấn mạnh rằng mỗi cơ quan cần phải là một cơ sở phối hợp và một thức thể như thế, là Trung tâm chống khủng bố quốc gia, cần phải được thành lập trước cuối năm 2010. Ông kêu gọi phải dành cho trung tâm này những quyền hạn rộng rãi đểû đối phó với các vụ tấn công khủng bố.

Trong bài thuyết trình về các vấn đề tình báo hôm nay, ông Chidambaram nói rằng Hoa Kỳ đã thành lập một trung tâm như thế trong vòng 36 tháng sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố năm 2001. Nhưng ông nói rằng Ấn Độ không thể chờ đợi lâu như vậy.

Ông cho biết Bộ Nội vụ cần phải tách ra làm hai để bất cứ ai nắm giữ vai trò lãnh đạo cơ quan không bị phân tâm vì những nhiệm vụ ít cấp thiết hơn.

Ông Chidambaram nói thêm: “Vị Bộ trưởng nội vụ cần phải dốc toàn thời gian và năng lực vào những vấn đề liên quan tới an ninh.”

Hiện nay, Bộ Nội vụ có một nhiệm vụ rộng khắp, ngoài vấn đề an ninh trong nước. Nhiệm vụ này bao gồm các quan hệ giữa các bang và chính phủ trung ương, giám sát ngành cảnh sát và các khía cạnh pháp lý của các bộ luật, xử lý vấn đề nhân quyền, và cấp thị thực cho người nước ngoài, thanh tra vùng biên giới giáp ranh với các nước khác và xử lý các thiên tai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG