Đường dẫn truy cập

TT Anh kêu gọi G20 gây quĩ bảo hiểm cho hệ thống tài chính


Thủ tướng Anh quốc kêu gọi các nước thuộc khối G-20 xem xét tới việc áp dụng một khoản thuế toàn cầu đối với những vụ giao dịch tài chánh để làm quĩ bảo hiểm cho những vụ cứu nguy trong tương lai.

Ông Gordon Brown, chủ tọa cuộc hội nghị thượng đỉnh G-20 tại thành phố St. Andrews của Scotland ngày hôm nay, nói rằng đã tới lúc phải thảo luận về “một khế ước xã hội và kinh tế tốt hơn” để bảo đảm ổn định tài chánh.

Khoản tiền thu được từ nguồn thuế này sẽ được dùng để đài thọ cho những kế hoạch cứu nguy trong tương lai và cho những chương trình phát triển, như các biện pháp ứng phó với nạn biến đổi khí hậu.

Tài trợ cho việc đối phó với biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn khác mà Anh quốc đang ra sức vận động tại hội nghị G-20. Bộ trưởng tài chánh Anh quốc, ông Alistair Darling nói rằng cần có thỏa thuận về việc giúp đỡ các nước đang phát triển chi trả cho những biện pháp ứng phó với nạn biến đổi khí hậu; nếu không thì việc đạt được một thỏa thuận về vấn đề biến đổi khí hậu tại hộïi nghị thượng đỉnh G-20 ở Copenhagen vào tháng tới “sẽ khó khăn hơn nhiều.”

Các giới chức khác tại hội nghị nói rằng có phần chắc sẽ không đạt được khai thông.

Các nước đang phát triển trong khối G-20 nói rằng hội nghị ở St.Andrews không phải là diễn đàn thích hợp để bàn về vấn đề biến đổi khí hậu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG