Đường dẫn truy cập

EU đồng ý cải tổ sách lược viện trợ cho Afghanistan


Bộ trưởng ngoại giao các nước Liên Hiệp Châu Âu đã cam kết cải tổ sách lược viện trợ cho thường dân tại Afghanistan, nơi họ nói là tình hình đang suy sụp.

Nhóm họp tại Luxembourg ngày hôm nay, bộ trưởng ngoại giao các nước Liên Hiệp Châu Âu cam kết gia tăng ngân khoản viện trợ dân sự cho Afghanistan.

Liên Hiệp Châu Âu vốn đã rót khoảng 1 tỷ rưỡi đôla viện trợ dân sự vào nước này. Các giới chức không cho biết số viện trợ này sẽ gia tăng bao nhiêu.

Một văn kiện của hội nghị các bộ trưởng này đã chỉ trích những tiến bộ trong các lãnh vực cải tổ chính trị, điều hành việc nước, và xây dựng quốc gia tại Afghanistan.

Hồ sơ này gọi những tiến bộ đó là quá chậm và không hề có trong một số lãnh vực.

Liên Hiệp Châu Âu nói họ sẽ mưu tìm thành tích điều hành việc nước khá hơn nơi chính phủ mới của Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG