Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Columbus


Hôm nay, nhân dân Hoa Kỳ mừng Ngày Columbus. Ngày Columbus là một ngày lễ toàn quốc kỷ niệm ngày người Châu Âu tới Châu Mỹ vào 12 tháng Mười năm 1492.

Christopher Columbus, một nhà thám hiểm người Ý đã dùng thuyền mang cờ Tây Ban Nha thực hiện 4 cuộc thám hiểm tới Tân Thế Giới, nhưng không bao giờ hoàn tất được mục đích ban đầu của mình – là tìm một hải lộ tới Châu Á theo hướng Tây.

Thay vào đó, Columbus đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử thế giới bằng cách mở đường cho những cuộc thám hiểm Châu Mỹ.

Kể từ năm 1971, Ngày Columbus được kỷ niệm tại Hoa Kỳ vào ngày thứ Hai tuần lễ thứ nhì của tháng 10.

Ngày lễ này thường được các ngân hàng, thị trường công khố phiếu, nhà bưu điện và các cơ quan liên bang khác cùng với hầu hết các văn phòng chính quyền tiểu bang với một số học khu giáo dục quận kỷ niệm.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và thị trường chứng khoán vẫn mở cửa hoạt động.

Có chiều hướng là một số bang không còn kỷ niệm ngày lễ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG