Đường dẫn truy cập

Có nước trên Mặt trăng


Các nhà khoa học phân tích những thông tin có được từ 3 phi vụ nguyệt cầu đã tìm thấy bằng chứng rõ ràng về nước trên mặt trăng.

Những thông tin thu thập được từ 3 phi thuyền, bao gồm phi thuyền Chandrayaan – Một của Ấn Ðộ, đã tìm thấy những lượng nước nhỏ trong các phân tử làm thành đất đai của mặt trăng.

Kết quả nghiên cứu này được đăng tải hôm nay trên tạp chí Science.

Các nghiên cứu nói rằng các phân tử nước được phát giác qua việc phân tích những dữ liệu trên ba phi thuyền có gắn thiết bị của cơ quan NASA để vẽ bản đồ về khoáng chất của mặt trăng.

Kết quả này đảo ngược những sự tin tưởng lâu nay cho rằng bề mặt của mặt trăng là khô ráo.

Khám phá mới có thể dọn đường cho việc các nhà khoa học sẽ thiết lập một trạm nghiên cứu thường trực trên mặt trăng trong tương lai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG