Đường dẫn truy cập

Dự luật về người kế nhiệm TNS Kennedy được thông qua 


Các dân biểu tại Hạ Viện Massachusetts đã chấp thuận dự luật cho phép Thống Đốc tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ này bổ nhiệm một người kế nhiệm lâm thời cố Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy.

Viện lập pháp tiểu bang Massachusets đã thông qua dự luật này ngày hôm qua với đa số 95 trên 58.

Dự luật này sẽ duyệt lại một đạo luật được thông qua năm 2004 đòi hỏi tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt trong khoảng thời gian từ 145 ngày tới 160 ngày để chọn người vào một ghế Thượng Viện còn bỏ trống.

Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ muốn ngăn chặn Thống Đốc tiểu bang Massachusets lúc đó là ông Mitt Romney thuộc Đảng Cộng Hòa chọn một nhân vật Cộng Hòa lên kế nhiệm Nghị Sĩ John Kerry nếu ông Kerry thắng trong cuộc bầu cử Tổng Thống.

Dự luật được đề nghị này giờ đây chuyển qua Thượng Viện tiểu bang, nơi cơ may được thông qua không chắc chắn lắm mặc dầu Đảng Dân Chủ kiểm soát viện lập pháp này.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa thì bày tỏ quyết tâm sử dụng các chiến thuật thủ tục để trì hoãn việc biểu quyết chung cuộc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG