Đường dẫn truy cập

Miến Ðiện: Con gái cố Thủ tướng U Nu tham gia chính trường


Con gái của ông U Nu, vị Thủ tướng dân cử đầu tiên của Miến điện sau khi nước này dành lại độc lập dự kiến sẽ tham gia một chính đảng mới để ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm tới.

Hôm thứ Hai, ông Thu Wai, lãnh đạo Đảng cho biết là bà Than Than Nu sẽ tham gia đảng sau khi đảng này đăng ký.

Đảng này sẽ chỉ có thể được đăng ký sau khi chính quyền quân nhân Miến điện loan báo luật mới cho cuộc tuyển cử 2010. Chưa rõ khi nào nhóm quân nhân cầm quyền loan báo luật này.

Quân đội đã cai trị Miến Điện kể từ năm 1962 khi họ lật đổ Thủ tướng U Nu. Chính quyền quân nhân Miến đã phác họa ‘bản lộ đồ tiến tới dân chủ’, bao gồm cuộc tuyển cử vào năm tới, những người chỉ trích cho rằng kế hoạch này sẽ chỉ tạo phương tiện cho các tướng lãnh bám chặt thêm vào quyền lực mà thôi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG