Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 218


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 218. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần Culture Tips, trong đó Gary mách cho ta biết những câu dùng trước khi chấm dứt một cuộc đàm thoại, pre-closing expressions. Nhớ lại: trong động từ to close (đóng), hay danh từ close, như come/draw to a close (đi đến kết thúc), thì âm s đọc như /z/; còn trong chữ close là adjective hay adverb (gần), thì âm s đọc như /s/. Gary trả lời câu hỏi: có cách nào tốt để chấm dứt một cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh? What’s a good way to end a conversation in English? Có nhiều cách. Thí dụ: Oh, it’s getting late. I’d better get going.=Ồ, trễ rồi, tôi phải đi. Hay câu: Well, it’s been nice talking to you.=nói chuyện với ông/bà rất lý thú. Rồi ta có thể nói tiếp: Say hello to your family.=cho tôi gửi lời chào gia đình bạn. Hay: Good luck with your new job.=chúc bạn gặp may mắn trong việc làm mới của bạn. Hay: Have a nice day! Have a good trip! Chúc bạn một ngày vui! Chúc bạn một hành trình tốt đẹp! Ðó là những câu gọi là pre-closing expressions dùng trước khi nói tạm biệt good-bye.

Cut 1

Culture Tips: Ending a Conversation

Larry: Culture Tips

This Culture Tip answers the question: “What’s a good way to end a conversation in English?”

Oh, it’s getting late. I’d better get going. Ồ, trễ rồi. Tôi phải đi.

It’s been nice talking to you. Nói chuyện với bạn thật lý thú.

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.

Today’s e-mail question is, “What’s a good way to end a conversation in English?”

Gary: Well, in English, there are a number of expressions you can use to bring a conversation to a close.

These expressions will tell the other person that the conversation will end soon.

Eliz: Can you give an example?

Gary: Certainly. You could say, “Oh, it’s getting late. I’d better get going.”

Eliz: I see.

Gary: Another closing expression is “Well, it’s been nice talking to you.”

Then, you could say, “Say hello to your family.”

Eliz: Or, “Good luck with your new job.”

Gary: Yes. We also sometimes say, “Have a nice day!” or “Have a good trip,” at the end of a conversation.

These expressions are a friendly way to prepare for the end of a conversation, before you say Good-bye.

Eliz: Thanks, Gary! I’m sure that will help our listeners.

MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu rồi tuỳ ý nghĩa bài đã học mà trả lời đúng hay sai, True or False.

Cut 2

Language Focus: True/False

Larry: True or False.


Eliz: A good expression to use at the end of a conversation is “It’s been nice talking to you.”

(ding)
(pause for answer)

Eliz: True. This is a very common expression at the end of a conversation in English.

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta học về những quyết định thay đổi công việc của mình: career moves/decisions/changes. Career moves=thay đổi nghề nghiệp. Tượng tự với career moves là career decisions, career changes. Albert và Jenny đang bàn về thị trường chứng khoán—stock market. Stock=chứng khoán, cổ phiếu. Technology=kỹ thuật (công nghệ). Technology stock=cổ phiếu của những hãng chuyên về kỹ thuật (như Google, Microsoft, vv…) Hãy để ý đến cách cô Jenny dùng trước khi từ biệt anh Albert: Well, Albert, it’s been nice talking to you. I really have to go. I have a three-o’clock meeting. Và để ý đến câu Albert dùng: Well, I’m really glad that I ran into you.=tôi rất mừng ngẫu nhiên gặp cô. Ran into you=met you by chance. Say hello to Harry.=cho gửi lời thăm Harry. And have a good trip to Hawaii. I hope you and Mary get some good weather.=Chúc bạn có cuộc hành trình vui vẻ ở Hawaii. Hy vọng bạn và Mary gặp thời tiết tốt. [Hawaii có thời tiết ấm và có gió biển]. I’ll call you when we get back=tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn khi chúng tôi về.

Cut 3


Business Dialog: Career Moves/Decisions/Changes

Larry: Business Dialog

Albert and Jenny have been discussing the stock market.

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.

Albert and Jenny have been discussing the stock market.

SFX: street noise

Albert: So I really think that technology stocks will go back up in the future.

Jenny: I certainly hope so.

(pause) Well, Albert, it’s been nice talking to you.

I really have to go.

I have a three-o’clock meeting.

Albert: Well, I’m really glad that I ran into you.

Say hello to Harry.

Jenny: I will. And please tell Mary that I’ll call her tomorrow about tennis.

Albert: I’ll do that.

Jenny: And have a good trip to Hawaii!

I hope that you and Mary get some good weather!

Albert: Thanks.

I’ll call you when we get back.

Jenny: Great!

Albert: So long!

Jenny: Good-bye.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe rồi lập lại những câu thường dùng khi chấm dứt một cuộc nói chuyện. I’m glad I ran into you. Không hẹn mà gặp cô, tôi mừng lắm. To run into someone=meet someone by chance=ngẫu nhiên mà gặp.

Cut 4

Focus on Functions: Ending a conversation

Larry: Focus on Functions: Ending a conversation

Larry: Listen and Repeat.

Eliz: It’s been nice talking to you.

(pause for repeat)

Eliz: I really have to go.

(pause for repeat)

Eliz: I’m really glad that I ran into you.

(pause for repeat)

Eliz: Say hello to Harry.

(pause for repeat)

Eliz: Please tell Mary that I’ll call her.

(pause for repeat)

Eliz: I’ll call you when we get back.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe những câu dùng khi sắp tạm biệt, pre-closing expressions. Những câu này thường bắt đầu bằng cách yên lặng một hai giây rồi nói: Well, it’s been nice talking to you.=nói chuyện với bạn thật là lý thú. Well, I really have to go. Thôi, tôi phải đi bây giờ. I certainly hope so.==tôi cũng tin chắc như vậy. So I think that technology stocks will go back in the future.=Nên tôi tin chắc cổ phiếu của mấy công ty chuyên về kỹ thuật sẽ lại lên giá trong tương lai. Well, let’s keep in touch.=thôi, chúng ta sẽ giữ giây liên lạc với nhau nhé! Definitely, certainly= chắc chắn như vậy. Gary discusses ways of ending a conversation.=Gary bàn về những cách nói mấy câu trước khi chấm dứt câu chuyện và chào tạm biệt.

Cut 5

Gary’s Tips: Ending a conversation

Larry: Gary’s Tips.

Gary discusses ways of ending a conversation.

• a pause ngưng một chút

Before they say good-bye, they use several other pre-closing expressions. Trước khi tạm biệt, họ dùng nhiều câu dùng trước khi chấm dứt câu chuyện.

MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about how to end a conversation.

In today’s Business Dialog, we can hear many expressions that can be used at the end of conversation.

After a pause in the conversation, Jenny says “Well, it’s been nice talking to you.”

She uses both a pause and the word “Well” to bring the conversation to a close.

Albert: So I really think that technology stocks will go back up in the future.

Jenny: I certainly hope so.

(pause) Well, Albert, it’s been nice talking to you.

I really have to go.

Gary: Before they say good-bye, they use several other pre-closing expressions.

A very common form of pre-closing is to send greetings to other people, such as spouses or co-workers, as in this example.

Albert: Well, I’m really glad that I ran into you.

Say hello to Harry.

Jenny: I will. And please tell Mary that I’ll call her tomorrow about tennis.

Albert: I’ll do that.

Gary: At the end of the phone conversation between Mr. Epstein and Mr. Blake, we can hear other expressions used to close conversations.

Mr. Epstein says, “Well, let’s keep in touch,” and Mr. Blake says “Thanks for calling” and “Good luck with your new job.”

Epstein: Good idea. Well, let’s keep in touch.

Blake: Definitely.

Thanks for calling, and good luck with your new job.

Epstein: Thanks.

Good-bye.

Blake: Good-bye.

Gary: Try using these pre-closing expressions at the end of a conversation, before you say good-bye.

Eliz: Thank you, Gary!

MUSIC

FIB Closing

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 218 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG