Đường dẫn truy cập

Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận bà Sotomayor 


Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận việc Tổng Thống Obama đề cử bà Sonia Sotomayor vào Tối cao Pháp viện, mở đường cho bà trở thành thành viên đầu tiên gốc châu Mỹ La Tinh của tòa án cao nhất nước Mỹ.

Ủy ban do đảng Dân chủ kiểm soát đã chuẩn nhận bà Sotomayor với 13 phiếu thuận, 6 phiếu chống, sát với số thành viên của hai đảng trong Ủy ban.

Tuần tới việc bổ nhiệm bà Sotomayor sẽ được đưa ra biểu quyết trong phiên họp khoáng đại Thượng viện.

Bà Sotomayor sẽ chắc chắn được chuẩn nhận trong phiên họp này.

Chủ tịch Ủy Ban Tư pháp, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy cùng với các đồng viện đảng Dân chủ bỏ phiếu cho bà Sotomayor vì cho rằng bà có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề pháp lý liên bang hơn bất cứ người nào được đề cử vào Tối cao Pháp viện trong gần 100 năm nay.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tách ra khỏi các đồng viện Cộng hòa để bỏ phiếu cho bà Sotomayor.

Ông nói là bà rất có khả năng trong chức vụ này và sẽ không làm thay đổi cán cân quyền lực của Tối cao Pháp viện.

Những người Cộng hòa khác, bao gồm thành viên cao cấp trong ủy ban là Thượng nghị sĩ Jeff Session, bỏ phiếu chống lại việc đề cử bà Sotomayor vì cho rằng những bài nói chuyện trước đây chứng tỏ bà đã “hình thành một triết lý đầy đủ về luật pháp” ảnh hưởng đến khả năng xét xử không bị ảnh hưởng vì thành kiến của bà.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG