Đường dẫn truy cập

Pháp cho phép một số cửa hàng mở cửa ngày chủ nhật


Hạ Viện Pháp đã phê chuẩn dự luật cho phép một số cửa hàng mở cửa ngày chủ nhật.

Dự luật được thông qua hôm thứ tư với 282 phiếu thuận và 238 phiếu chống. Dự luật còn chờ Thượng Viện phê chuẩn.

Luật mới cho các cửa hàng trong 3 khu vực thị tứ lớn nhất Pháp là Paris, Marseille và Lille mở cửa vào các ngày chủ nhật. Nhân viên có quyền nghỉ hay làm ngày đó và nếu làm sẽ hưởng lương gấp đôi.

Các cửa hàng tại các thành phố được chỉ định là thành phố du lịch cũng theo luật này.

Đi làm ngày chủ nhật là một trong những hứa hẹn của Tổng Thống Nicolas Sarkozy khi ra tranh cử.

Những người chống đối cho rằng dự luật là một xúc phạm đến truyền thống quốc gia, vốn xem chủ nhật là ngày nghỉ ngơi.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG