Đường dẫn truy cập

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng thời chiến tranh VN McNamara qua đời


Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara, người được coi như 'kiến trúc sư' của cuộc Chiến Tranh Việt Nam, đã từ trần.

Các thành viên trong gia đình ông McNamara cho biết ông đã qua đời ngày hôm nay, thọ 93 tuổi.

Ông McNamara nắm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ năm 1961, dưới thời Tổng Thống John F. Kennedy. Ông tiếp tục phục vụ trong chức vụ này dưới thời Tổng Thống Lyndon Baines Johnson.

Ông McNamara liên hệ chặt chẽ với những thất bại của Hoa Kỳ trong nỗ lực ngăn chặn đà bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam đến nỗi mà cuộc chiến tranh vừa kể đã được gọi là 'Cuộc Chiến Tranh của McNamara'.

Trong những năm sau đó, ông McNamara đã thừa nhận về những hoài nghi của ông đối với nỗ lực của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh này.

Ông McNamara đã nói rằng ông không tin là chiến dịch ném bom đại trà của Hoa Kỳ tại Bắc Việt sẽ thành công. Tuy vậy, ông đã không thay đổi chiều hướng chiến tranh.

Mặc dầu được biết tiếng về vai trò của ông trong cuộc chiến tranh gây nhiều tranh cãi này, ông McNamara cũng phục vụ trong vai trò Chủ tịch Công ty Xe hơi Ford, và trong những năm sau đó, ông nắm giữ vai trò Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG