Đường dẫn truy cập

GM tiến gần hơn tới tình trạng phá sản 


Công ty xe hơi General Motors của Hoa Kỳ đã bị đẩy gần thêm tới tình trạng phá sản ngày hôm nay khi nhà sản xuất xe hơi lớn nhất của Hoa Kỳ này nói rằng họ không thể đưa ra được một thỏa thuận với các cổ đông.

Theo thỏa thuận được đề nghị thì các cổ đông sẽ được trả những khoản nợ của công ty GM bằng cổ phiếu của công ty được tái cấu trúc thay vì tiến mặt.

Công ty GM sống sót nhờ vào 19,4 tỷ đô la từ các khoản cho vay khẩn cấp của chính phủ, và phải đối diện với kỳ hạn chót là ngày 1 tháng Sáu để tái cấu trúc, và chi trả nợ nần, cũng như công thợ và các chi phí khác.

Ban giám đốc công ty này đã triệu tập một buổi họp để quyết định các hành động kế tiếp của công ty.

Một đại công ty xe hơi đang gặp khó khăn nữa của Hoa Kỳ là Chrysler sẽ ra trước tòa ngày hôm nay để xin một thẩm phán phụ trách vấn đề khai phá sản cho phép hợp tác với công ty xe hơi Fiat của Ý, với hy vọng cứu được mình khỏi bị giải thể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG