Đường dẫn truy cập

Việt Nam soạn thảo chiến lược an sinh xã hội cho 2011-2020


Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đang soạn thảo chiến lược an sinh xã hội cho giai đoạn 2011-2020 nhằm đảm bảo những dịch vụ phúc lợi xã hội cơ bản cho tất cả mọi người dân.

Bản tin của Tân Hoa Xã trích nguồn tin của báo Tuổi trẻ và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa nói rằng hiện nay chính sách phúc lợi xã hội của Việt Nam dựa vào ba trụ cột chính là thị trường lao động, bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, hệ thống này chưa đáp ứng yeu cầu của nhiều nhóm đối tượng.

Kế hoạch chiến lược này nhằm xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội tổng thể trước năm 2020, nhằm đảm bảo rằng tất cả mọi người Việt Nam đều một mức sống trung bình và ổn định và không rơi vào tình trạng nghèo đói.

Kế hoạch này nhắm tới tất cả mọi người dân tuy nhiên đặt biệt ưu tiên những người già, trẻ em và người khuyết tật.

Bà Hòa cũng cho biết thêm rằng Việt Nam sẽ nhận mọi sự đóng góp của các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế cũng như các tổ chức trong nước để phát triển chiến lược này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG