Đường dẫn truy cập

VN sẽ trợ giúp cho 61 quận nghèo nhất nước


Chính phủ Việt Nam đang thực hiện những biện pháp nhằm trợ giúp cho 61 quận nghèo nhất nước đạt được tình trạng phát triển nhanh chóng và bền vững, với mục tiêu xóa bỏ mức nghèo khó trong các quận này xuống dưới tỷ lệ 40% vào năm 2010.

Tân Hoa Xã và Thông Tấn Xã Bernama cho hay trong năm 2008, hơn 50% dân chúng sống trong 61 quận nghèo khó nhất nước, trong đó 90% là người sắc tộc thiểu số, đã chỉ kiếm được lợi tức trung bình khoảng 150 đôla/năm.

Theo các biện pháp mới, những gia đình nghèo khó được cung cấp rừng hoặc đất để trồng cây gây rừng sẽ nhận được 300 đôla cho mỗi mẫu đất để trồng trọt hoa mầu trong rừng.

Chính phủ sẽ giúp trả 50% tiền lời cho những khoản tiền vay của các ngân hàng thương mại để trồng cây gây rừng, phát triển nông nghiệp và trồng trọt, tồn kho, tiêu thụ các nông sản trong những quận vừa kể.

Hàng năm, chính phủ cũng sẽ cung cấp khoảng 5,900 đô la cho mỗi quận nghèo khó nhất để quảng bá công cuộc thương mại và các sản phẩm đặc biệt của địa phương.


Chính phủ Việt Nam đang thực hiện những biện pháp nhằm trợ giúp cho 61 quận nghèo nhất nước đạt được tình trạng phát triển nhanh chóng và bền vững, với mục tiêu xóa bỏ mức nghèo khó trong các quận này xuống dưới tỷ lệ 40% vào năm 2010.

Tân Hoa Xã và Thông Tấn Xã Bernama cho hay trong năm 2008, hơn 50% dân chúng sống trong 61 quận nghèo khó nhất nước, trong đó 90% là người sắc tộc thiểu số, đã chỉ kiếm được lợi tức trung bình khoảng 150 đôla/năm.

Theo các biện pháp mới, những gia đình nghèo khó được cung cấp rừng hoặc đất để trồng cây gây rừng sẽ nhận được 300 đôla cho mỗi mẫu đất để trồng trọt hoa mầu trong rừng.

Chính phủ sẽ giúp trả 50% tiền lời cho những khoản tiền vay của các ngân hàng thương mại để trồng cây gây rừng, phát triển nông nghiệp và trồng trọt, tồn kho, tiêu thụ các nông sản trong những quận vừa kể.

Hàng năm, chính phủ cũng sẽ cung cấp khoảng 5,900 đô la cho mỗi quận nghèo khó nhất để quảng bá công cuộc thương mại và các sản phẩm đặc biệt của địa phương.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG