Đường dẫn truy cập

WB cho VN vay 60 triệu đôla để hiện đại hóa Ngân Hàng Trung Ương


Ngân Hàng Thế Giới cho biết là đã dành một khoản tiền cho vay trị giá 60 triệu đô la để Việt Nam thực hiện một dự án canh tân Ngân Hàng Trung Ương qua việc đào tạo và trang bị kỹ thuật tốt đẹp hơn.

Theo AFP, bản tin của Ngân Hàng Thế Giới nói rằng khoản tín dụng này sẽ giúp Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và các cơ cấu khác cải cách và canh tân lãnh vực tài chánh qua việc cải thiện những hoạt động chính yếu cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Tin cho hay phần lớn ngân khoản này được dùng để thiết lập một cơ cấu kỹ thuật liên lạc và thông tin tân tiến và được tập trung ở trung ương để hậu thuẫn cho vai trò của Ngân Hàng Nhà Nước như một ngân hàng trung ương.

Theo một viên chức đặc trách vùng Đông Á Thái Bình Dương của Ngân Hàng Thế Giới, dự án này cũng nhằm đóng góp vào việc đạt tới chỉ tiêu của chính phủ trong việc tạo dựng một lãnh vực tài chính ổn định và hợp lý tại Việt Nam.

Viên chức này cho biết thêm rằng nỗ lực vừa kể rất quan trọng trong việc bảo đảm một mức phát triển kinh tế bền vững và tiến bộ liên tục trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam, nhất là vào lúc toàn cầu gặp rối ren về tài chính như hiện nay.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG