Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ mở rộng hai dự án giúp người khuyết tật ở Việt Nam


Thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ hơn 2,6 triệu đô la nhằm mở rộng hai dự án trợ giúp người khuyết tật trong xã hội Việt Nam.

Bản thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho hay hai tổ chức mang tên là Tổ Chức Trợ Giúp Người Khuyết Tật Việt Nam (VNAH) và Các Dịch Vụ Cứu Trợ Thiên Chúa Giáo (CRS) sẽ thực hiện những dự án này.

Trong ba năm tới, Tổ Chức Trợ Giúp Người Khuyết Tật Việt Nam sẽ hỗ trợ các đối tác của chính phủ hoàn tất bộ luật toàn diện đầu tiên về người khuyết tật.

Chương trình với tổng giá trị 1,8 triệu đô la do Hoa Kỳ tài trợ sẽ được thực hiện để bổ sung vào các văn bản pháp lý, các nội dung về quyền tiếp cận thông tin, truyền thông và công nghệ nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và hoà nhập xã hội của những người khuyết tật.

Ngoài ra, chương trình sẽ hỗ trợ phát triển kế hoạch hành động quốc gia thứ hai nhằm đưa các vấn đề tàn phế trở thành tâm điểm cho việc lập kế hoạch và đầu tư nguồn lực của chính phủ. Tổ Chức Trợ Giúp Người Khuyết Tật Việt Nam sẽ trợ giúp việc thành lập 10 tổ chức thuộc cấp tỉnh dành cho người khuyết tật.

Dự án thứ hai sẽ do tổ chức có tên là Các Dịch Vụ Cứu Trợ Thiên Chúa Giáo thực hiện, nhằm mở rộng mô hình giáo dục chuyên biệt dành cho học sinh trung học và mở rộng chương trình đào tạo tin học đạt tiêu chuẩn quốc tế dành cho sinh viên khuyết tật đã được thực hiện thành công.

Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 6 năm 2010, Tổ Chức Các Dịch Vụ Cứu Trợ Thiên Chúa Giáo sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và hai trường cao đẳng kỹ thuật nhằm đào tạo trên 1,000 sinh viên khuyết tật và giáo viên trên toàn quốc.

Tổ chức vừa kể và các đối tác Việt Nam sẽ sửa đổi các chính sách và chương trình đào tạo bậc trung học nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên khuyết tật ở các mức độ và hình thức khác nhau. Các chính sách này bao gồm cả việc trợ giúp sinh viên trong các hoạt động giáo dục và các hoạt động thuộc chương trình học ngoại khoá, đồng thời đào tạo 150 sinh viên theo học các khoá công nghệ phần mềm.

80% số sinh viên này sẽ có việc làm ổn định trong ngành công nghệ thông tin. Cuối cùng, dự án sẽ đào tạo kỹ năng máy tính cơ bản cho 150 người khiếm thị và những người khuyết tật khác.

Bản thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ cho hay nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ thông qua những dự án vừa kể, hơn 250,000 người Việt Nam khuyết tật đã tham dự các lớp học chính qui trong cộng đồng, bao gồm hơn 70% trẻ em tại bốn tỉnh trọng tâm là Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh và Quảng Nam.

Chương trình giáo dục chuyên biệt cho phép các học sinh được sinh hoạt cùng gia đình và cộng đồng, phát triển tình bạn và các kỹ năng xã hội với những người đồng niên không bị khuyết tật, đồng thời phát triển các kỹ năng nghề nghiệp trong suốt cuộc đời và hoà nhập vào mọi hoạt động trong xã hội.XS
SM
MD
LG