Đường dẫn truy cập

VN mở chiến dịch kiểm soát, ngăn ngừa HIV/Aids


Việt Nam kêu gọi cả nước tham gia vào những hoạt động kiểm soát và ngăn ngừa HIV/AIDS từ nay tới năm 2012.

Tin của hệ thống Balita.org cho biết phong trào vừa kể đã được giao cho các Bộ Y Tế, Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch cùng Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc thi hành.

Bộ Trưởng Y Tế Việt Nam Nguyễn Quốc Triệu nói rằng phong trào này nhằm nâng cao ý thức của quần chúng về việc kiểm soát và ngăn ngừa HIV/AIDS, đồng thời khuyến khích và tạo cơ hội cho gia đình những người đang mang HIV/AIDS, những người chích ma túy và giới mãi dâm tham gia vào những hoạt động kiểm soát và ngăn ngửa HIV/AIDS.

Tin cho hay người Việt, nhất là những người sống trong vùng đồi núi xa xôi, không biết gì về những phương thức chống sự lây lan của HIV/AIDS.
Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG