Đường dẫn truy cập

Sắc tộc thiểu số Miến Ðiện thúc đẩy LHQ hành động mạnh hơn


Một nhóm đối lập với chính phủ Miến Điện đại diện cho nhiều sắc tộc thiểu số chỉ trích Liên Hiệp Quốc đã không mang lại được một giải pháp hòa giải quốc gia cho Miến Điện.

Nhóm gồm 12 sắc tộc thiểu số Miến Điện đã gửi một lá thơ cho ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, nói rằng đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện là ông Ibrahim Gambari đã không làm tròn sứ mạng.

Lá thơ được phổ biến hôm thứ Hai nói rằng ông Gambari đã không đạt được một kết quả cụ thể nào, và đã không tiếp xúc với lãnh tụ các nhóm thiểu số trong các chuyến công tác của ông tại Miến Điện.

Lá thơ còn tố giác ông Gambari sẵn sàng hợp tác với chính phủ quân sự Miến Điện trong việc tổ chức một cuộc bầu cử dựa trên bản hiến pháp mới.

Các tác giả của lá thơ nói rằng hiến pháp mới đã được soạn bởi một nhóm người được các tướng lãnh chỉ định, và đã được chấp nhận sau một cuộc trưng cầu dân ý giả hiệu.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG