Đường dẫn truy cập

Việt Nam công nhận cộng đồng tôn giáo Baha'i


Chính phủ Việt Nam công nhận cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam là một tổ chức tôn giáo. Tin của Cơ Quan Thông Tin Baha'i Toàn Cầu và của Việt Nam Thông Tấn Xã cho hay bản quyết định của chính phủ đã được trao cho đại diện của Ủy Ban Tinh Thần Quốc Gia của cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam trong một buổi lễ diễn ra hôm 25 tháng 7.

Tin cho hay đây là hành động cuối cùng trong một loạt những hành động gồm việc bầu Ủy Ban Tinh Thần, một diễn biến lịch sử trong đó lần đâu tiên kể từ nhiều năm nay việc bầu một hội đồng quản trị được tổ chức. Đại diện chính quyền đã có mặt để quan sát việc bỏ phiếu bầu.

Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ Nguyễn Thế Doanh đã chủ tọa buổi lễ trao quyết nghị tuần trước tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Theo thông tấn xã của chính phủ, trong buổi lễ, ông Trọng nói rằng việc chính phủ công nhận tổ chức tôn giáo Baha’i mở ra một giai đoạn phát triển mới cho toàn thể cộng đồng Baha’i, đồng thời thúc đẩy ngưới theo tôn giáo này đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động xã hội và nhân đạo, và gìn giữ những giá trị tinh thần truyền thống.

Đạo Baha’i được thành lập tại Việt nam năm 1954 và Ủy ban Tinh Thần đầu tiên được bầu lên 10 năm sau đó. Trong giữa thập niên 1970, các hoạt động chính thức của cộng đồng tôn giáo này đã bị nhà nước cấm chỉ.

Việt Nam Thông Tấn Xã cho biết buổi lễ tuần trước chứng tỏ Ban Tôn Giáo của chính phủ nhìn nhận cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam như một tổ chức tôn giáo có quyền hoạt động bình đẳng như các tôn giáo khác.

Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam đang làm việc để củng cố cộng đồng, thu góp những số liệu chính xác, phát huy các dự án xã hội hầu phục vụ người dân Việt Nam, nhất là trong lãnh vực giáo dục.Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG